Ułatwienia dostępu

W związku z realizacją przez Dom Kultury w Radwanicach projektu „Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach", w ramach programu „Kultura" Działanie 1. „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym"   w ramach MF EOG 2014 – 2021, zapraszamy do udziału w szkoleniach doskonalących kompetencje społeczne osób tworzących programy edukacyjno - kulturalne  na rzecz społeczności lokalnych oraz wszystkich chętnych chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie objętym programem szkoleniowym.


Szkolenia realizowane w ramach w/w projektu są bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, poczęstunek w formie słodkiej przerwy kawowej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Oferta nieodpłatnych szkoleń - zdjęcie 1


Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego w załączonej ofercie szkoleniowej. Skan wypełnionego druku formularza wraz z podpisami kandydata, należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zgodnie z datą zgłoszenia wskazaną w opisie wybranego szkolenia, a następnie przekazać oryginał pocztą tradycyjną. Formularze bez wymaganych podpisów nie będą rozpatrywane.26.10.2023 „Prowadzenie działalności rękodzielniczej".

27.10.2023 „Jak tworzyć projekty w oparciu o partnerską współpracę z innymi podmiotami".

30 -31.10.2023 „Jak stworzyć i prowadzić stronę internetową".

6-7.11.2023 „Jak tworzyć ofertę warsztatową dla odbiorców w rożnych grupach wiekowych".

13.11.2023 „Źródła finansowań organizacji, stowarzyszeń, grup nieformalnych".

20.11.2023 „Jak tworzyć projekty w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe".

04.12.2023
„Techniki ćwiczenia pamięci dla Seniorów" (szczegóły szkolenia po 31.10.2023 r.).

Szczegółowych informacji o projekcie i szkoleniach udzielają :

Sylwia Stachowicz - Dyrektor Domu Kultury w Radwanicach, tel. 76/8316873
Wioleta Biesiadecka - instruktor w Domu Kultury w Radwanicach, tel. 76/8316873

Oferta nieodpłatnych szkoleń stacjonarnych na rok 2023 [PDF - 765 KB]

 

Motto Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach :
Inspiracje – Działanie - Ludzie

INSPIRACJE – inspiruje nas nasza Mała Ojczyna w której działamy.

DZIAŁANIE – w każdym obszarze, w który wpisuje się w słowo kultura.

LUDZIE – są dla nas najważniejsi. Tylko z Wami kultura ma sens.