Ułatwienia dostępu

Ilustracja do artykuły: O nas

Dom Kultury w Radwanicach (do 31 marca 2023r. Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach) od początku swego powstania, czyli od 2010 r. szybko stał się jedną z najprężniej działających instytucji w gminie. Instytucja maksymalnie kreatywna i z pomysłem na siebie. W kolejnych latach zamierzamy sukcesywnie poszerzać działalność animacyjno - edukacyjną dla wszystkich mieszkańców Gminy Radwanice. Chcemy wykreować Dom Kultury jako instytucję otwartą, bliską, szeroko współpracującą ze społecznością lokalną, a także stworzyć miejsce spotkań mieszkańców: ich edukacji, animacji kulturalnej, aktywizacji społecznej, realizacji zainteresowań, pasji i potrzeb. Nie zamykamy się tylko w ramach budynku. Jako nowoczesna instytucja planujemy wyjść ze swoją ofertą edukacyjną i kulturalną do mieszkańców oraz świetlic wiejskich. Zamierzamy sukcesywnie rozszerzać współpracę ze stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi, osobami indywidualnymi  - nie tylko z terenu gminy, ale również z całego regionu - poprzez wsparcie merytoryczne i wspólną organizację inicjatyw kulturalnych.

 

1_1_1

2_1_1

3_1_1

Nasza kadra

Dyrektor

Sylwia Stachowicz Dyrektor

Instruktor

Joanna Dawiec-Tychańska Instruktor