Rejs Odrą z Nowej Soli do Głogowa

P1010541 P1010544

Dnia 10.08.2016 r. dzieci wraz z opiekunami z gminy Radwanice uczestniczyli w rejsie statkiem LAGUNA z Nowej Soli do Głogowa. Grupa licząca 91 osób udała się do Nowej Soli autobusami, a  następnie wyruszyła w pięciogodzinny rejs statkiem do Głogowa. Podczas rejsu wszyscy mieli okazję podziwiać piękno Odry i okolic. Po przypłynięciu do Głogowa na uczestników wyprawy czekały autobusy, którymi wrócili do Radwanic.

Wyjazd został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w ramach „Wakacji z GOKiem”

P1010592 P1010596

Praca Animator Kultury z obsługą biura GOK

praca2

Animator Kultury z obsługą biura GOK

Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe kierunkowe: kulturoznawstwo,
2. Mile widziane doświadczenie zawodowe,
3. Zmysł estetyczny,
4. Kreatywność,
5. Bardzo dobra organizacja pracy,
6. Wysoka kultura osobista,
7. Umiejętność pracy pod presją czasu,
8. Ponadprzeciętne zainteresowania z zakresu kultury i sztuki,
9. Zaangażowanie w wykonywaną pracę.
10. Znajomość programów komputerowych.
11. Prawo jazdy kat „B”

Zadania wykonywane na stanowisku pracy:
1. Organizacja i prowadzenie zajęć kulturalnych,
2. Współdziałanie ze szkołami, w zakresie wprowadzania dzieci młodzieży w aktywne życie kulturalne,
3. Inspirowanie i organizowanie grup młodzieży, dorosłych mieszkańców do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym środowiska,
4. Dążenie do uruchomienia kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży,
5. Pisanie projektów w celu pozyskania środków finansowych na działalność GOK,
6. Prowadzenie strony internetowej oraz promocji GOK,
7. Udział w imprezach plenerowych ( dni wolne ),
8. Inne zadania zlecone przez Dyrektora.

Oferty – list motywacyjny oraz CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”, należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Szkolnej 5a, przesłać pocztą elektroniczną na adres: gok@radwanice.pl lub nadsyłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a, 59-160 Radwanice.

*Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Link do oferty pracy PUP Polkowice: http://pup.polkowice.pl/oferty/szczegoly/id/11421

Przypomnienie o Programie Rozwoju Świetlic Wiejskich „ANIMEK”

animek

Program Rozwoju Świetlic Wiejskich „ANIMEK”

realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach, Urząd Gminy w Radwanicach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach

Zapraszamy wszystkich lokalnych animatorów, liderów, aktywistów i działaczy społecznych do wzięcia udziału w Programie Rozwoju Świetlic Wiejskich „Animek”, którego celem jest animacja minimum 5 świetlic wiejskich z terenu Gminy Radwanice po przez zatrudnienie lokalnych animatorów w okresie od października 2016 r. do marca 2017 r.

Rekrutacja:

Animkiem, czyli Animatorem Lokalnym  może zostać osoba w wieku od 18 do 55 lat, energiczna i kreatywna, która zna swoich mieszkańców i chętnie włącza się w działania kulturalne na rzecz swojej społeczności lokalnej. Od „Animka” oczekujemy dyspozycyjności i dobrej organizacji czasu pracy. Na zgłoszenia czekamy do 29.07.2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Radwanicach, ul. Szkolna 5a, 59-160 Radwanice. Zgłoszenia można również wysyłać elektronicznie na adres email: r.pawlak@radwanice.pl

Karty zgłoszenia do pobrania TUTAJ

Odbiorcami programu są mieszkańcy obszarów wiejskich położonych w Gminie Radwanicach w szczególności społeczność lokalna takich sołectw jak: Lipin, Łagoszów Wielki, Jakubów, Przesieczna, Drożów, Drożyna, Buczyna, Kłębanowice, Nowy Dwór, Nowa Kuźnia, Strogoborzyce, Radwanice i Sieroszowice. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców, którzy zaangażują się w jego realizację lub będą korzystać z działań – całe rodziny tj. dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy.

Harmonogram:

01.06. – 29.07.2016 r. – rekrutacja 5 świetlic i 5 Animatorów Lokalnych

01.08. –  01.09.2016 r. – szkolenia dla Animatorów Lokalnych i przygotowanie miesięcznych planów rozwoju dla wybranych świetlic

01.10. – 31.03.2017 r. – animowanie świetlic wiejskich z terenu Gminy Radwanice

01.04. – 15.04.2017 r. – zakończenie programu i ewaluacja zadania

Ważne informacje:

– Zajęcia z animatorem odbywać się będą raz w tygodniu po 3 h od 16:00 do 19:00.
– Na uruchomienie świetlic przewidujemy pakiet startowy w wysokości 1000 zł na zakup niezbędnych materiałów do pracy tj. plastycznych, sportowych itp.
– Animator może liczyć na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz umowę zlecenie (ze stawką 25 zł brutto za godzinę).

Kontakt:

Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach
Ul. Szkolna 5a, 59-160 Radwanice
Tel. 76 8316873 lub 76 8311533
Email: r.pawlak@radwanice.pl   lub  gok@radwanice.pl

Biblioteka w Sieroszowicach

Biblioteka w Sieroszowicach realizuje projekt „Cyfrowy czytelnik” w ramach którego otrzymała dotacje od Fundacji KGHM Polska Miedź na zakup sprzętu cyfrowego. Głównym celem jest promocja czytelnictwa i edukacja dzieci i młodzieży z terenów wiejskich po przez zakup i udostępnienie nowoczesnych urządzeń multimedialnych i informacyjnych. Zadanie realizowane będzie od 1.05.2016 r. do 14.09.2016 r.

13644340_1119349571456195_426019324_n