Zapraszamy do punktu bookcrossingowego

16 lipca, 2014

book fb punkt

Akcja bookcrossingowa zorganizowana w ramach Programu Aktywności Lokalnej ze środków Szwajcarii w ramach programu „Europejska Koalicja Partycypacji Obywatelskiej – czyli polsko – szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń  na rzecz  społeczności lokalnych”, który realizowany  jest przez Gminę Kożuchów w partnerstwie z Fundacją „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich.

Wolontariusze: Kornelia Ksenycz, Patryk Wypchło, Ala Kowerczuk, Ola Wieczysta, Damian Przywara


Relacja – Animacja „Coolturalni”

11 lipca, 2014

Animacja poklatkowa ukazująca proces powstawania wystawy fotograficznej pt. „COOLTURALNI” w ramach projektu „Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Radwanice” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach w programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2014.


Wyniki konkursu na „Inicjatywę lokalną”

11 lipca, 2014

Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach od czerwca przeprowadził 10 spotkań warsztatowych z mieszkańcami Gminy Radwanice, na których uczestnicy opowiedzieli o swoich potrzebach kulturalnych i wypracowywali swoje pomysły uwzględniając m.in. potencjał danej miejscowości, tradycje mieszkańców czy stopień zaangażowania społeczności lokalnej. Podsumowaniem spotkań, ankiet i bezpośrednich rozmów jest diagnoza potrzeb kulturalnych, która już niebawem zostanie upubliczniona.

Do konkursu na „Inicjatywy lokalne” organizowanego przez GOK zostało zgłoszonych 8 pomysłów / projektów. Komisja na czele z Panem Markiem Sztark animatorem z Narodowego Centrum Kultury wyłoniła 6 spośród 8 projektów, które zostaną zrealizowane we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Radwanicach.

Wszystkie listy intencyjne wybierane były na podstawie karty oceny merytorycznej, która uwzględniała następujące kryteria:

- trafność diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Radwanice

- stopień wykorzystania potencjału miejscowości

- trwałość i możliwość kontynuacji inicjatyw w przyszłości

- stopień zaangażowania społeczności lokalnej w pomysł / projekt

- oryginalność pomysłu / projektu

- adekwatność budżetu do proponowanych działań

- pożyteczność

Ponadto komisja uwzględniła również sondę na portalu społecznościowym facebook.com, na którym mieszkańcy mogli głosować na wszystkie pomysły / projekty, przydzielając wszystkim inicjatywom (w zależności od zdobytego miejsca) dodatkowe punkty.

Lista pomysłów / projektów przyjętych do realizacji:

  1. „Dzień Lipina” – 187 pkt.
  2. „Buczyńska Integracja Międzykulturowa” – 170 pkt.
  3. „Śmignij Migiem – warsztaty języka migowego” – 166 pkt.
  4. „Nowoczesne Wariacje Artystyczne” –  161 pkt.
  5. „Smaki Gminy Radwanice” – 155 pkt.
  6. „Lipin dawniej – Lipin dziś” – 151 pkt.

W konkursie decydowała suma zebranych punktów (powyżej 150 pkt).

Dziękujemy za wszystkie zgłoszone inicjatywy i gratulujemy wybranym pomysłodawcom!

Mamy  nadzieję, że pozostałe inicjatywy uda się zrealizować w późniejszym czasie.  Natomiast wybranych pomysłodawców zapraszamy już od poniedziałku na konsultacje do Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach.

nck_domkulturyplus_kolorweb_copy2 logonckrgb


„Kyczera” i jej goście dla Radwanic

11 lipca, 2014

DSC_0403

Dnia 05 lipca 2013 r.  po raz drugi w Radwanicach odbył się koncert pod nazwą „Kyczera i jej goście dla Radwanic” w ramach XVI Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą”.

O godzinie 11:30 w świetlicach wiejskich oraz szkołach, odbyły się animacje z udziałem zespołów. Szkoła podstawowa w Radwanicach gościła zespół Deti Gór z Oseti , w szkole podstawowej w Buczynie prezentował się zespół Atarazu z Kostaryki , do Sieroszowic przyjechał zespół „Kyczera” działający przy Legnickim Centrum Kultury, Kłębanowice gościły zespół „Rozmarija” ze Słowacji a w świetlicy w Przesiecznej mieszkańcy mogli podziwiać zespół  „Rosenka”  z Czech.  O godzinie 12:30 wszystkie zespoły udały się na obiad do Samorządowego Centrum Edukacji, gdzie dojechały jeszcze zespoły „Slovacky Kruzek” z Czech, zespół „Han Shin Dance Company” z Tajwanu, zespół „Dukat” z Serbii oraz zespół Reprezentacyjny Pieśni i Tańca z Wrocławia.  Po obiedzie wszystkie zespoły, władze samorządowe i zaproszeni goście w kolorowym, tanecznym korowodzie przeszły ulicami Radwanic do parku. Korowód otwierała grupa jeźdźców na koniach ze Stowarzyszenia „Koń i człowiek” z Jakubowa oraz zespół folklorystyczny „Swojacy” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Radwanicach. Za Nimi specjalnie przygotowanym samochodem strażackim jechali Wójt Gminy Radwanice Pani Sabina Zawis, Skarbnik gminy Pani Anna Barylik oraz Dyrektor festiwalu pan Jerzy Starzyński.

W amfiteatrze radwanickiego parku Wójt Gminy Radwanice Pani Sabina Zawis przywitała wszystkie zespoły oraz gości po czym wspólnie z panem Jerzym Starzyńskim twórcą Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca oraz Dyrektorem jednego z największych Festiwali Folklorystycznych w Europie „Świat pod Kyczerą” dokonali uroczystego otwarcia koncertu galowego „Kyczera i jej goście dla Radwanic”.

Na scenie w pięknych kolorowych strojach wystąpiły wszystkie zespoły prezentując folklor swojego kraju, a mieszkańcy Radwanic po raz kolejny  mieli możliwość obcowania z kulturą z całego świata. Koncert zakończył występ zespołu Reprezentacyjnego Pieśni i Tańca z Wrocławia, który wykonał kilka utworów z repertuaru Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Organizatorem koncertu w Radwanicach był Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach oraz Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca  „Kyczera , partnerami byli Gmina Radwanice, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, „TAURON” Dystrybucja w Legnicy, „  Powiat Polkowicki oraz Energetyka” Sp. z o.o. Lubin.

Więcej  zdjęć w zakładce GALERIA

DSC_0365


„Wakacje animacje i inne wariacje”

7 lipca, 2014

plakat fb wakacje