„Święty Mikołaj odwiedził dzieci z Gminy Radwanice”

Jak co roku w grudniu dzieci z Gminy Radwanice odwiedził Święty Mikołaj wraz ze swoją świąteczną ekipą. W tym wyjątkowym roku, Mikołaj nie mógł spotkać się bezpośrednio z dziećmi, ale już od piątku 4 grudnia we wszystkich sołectwach z prezentami pojawili się jego przedstawiciele – elfy, śnieżynki oraz aniołki ( niektórzy mówią, że bardzo podobne do Radnych naszej Gminy 😉 ). Ekipa Świętego Mikołaja wręczyła łącznie 850 słodkich paczek z upominkowym słonikiem na szczęście. Było to wyjątkowe spotkanie, ponieważ dzieci zawsze chętnie i z radością witają świętego i jego pomocników.

Za organizację tego wyjątkowego spotkania dziękujemy:

Radnym Gminy Radwanice

Sołtysom i przedstawicielom Rad Sołeckich

Sołectwu Radwanice

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radwanicach.

Urzędowi Gminy w Radwanicach.

Zadanie dofinansowane było ze środków GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!