Ułatwienia dostępu

Czym dla nas jest kultura? Kto i w jaki sposób ją tworzy? Jakie wartości płyną z uczestnictwa w kulturze?

Pracownicy Domu Kultury w Radwanicach wraz z mieszkańcami gminy postanowili poszukać odpowiedzi na te ważne pytania.

Dom Kultury w Radwanicach przystąpił do programu Dom Kultury+ Edycja 2024 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury, którego celem jest przeprowadzenie wielokanałowej diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców, ich potencjału oraz zasobów kulturotwórczych. Poprzez ankietę, spotkania z lokalną społecznością w formie otwartych dyskusji, warsztatów i happeningów chcemy usłyszeć zdanie mieszkańców na temat życia kulturalnego naszej gminy. To potrzeby mieszkańców, ich oczekiwania oraz doświadczenia są dla nas kluczowe w stworzeniu jeszcze ciekawszej i bardziej dostępnej oferty kulturalnej.
Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne uczestnictwo w procesie diagnozy. W ten sposób wspólnie będziemy kreować kulturę w naszej gminie.

Zapraszamy również do zgłaszania własnych pomysłów na ciekawe inicjatywy lokalne. Mamy do wydania 30 000 zł na działania kulturalne! Z pozyskanych środków wyłonimy w drodze konkursu, przeprowadzonego w obecności eksperta Narodowego Centrum Kultury, od 3 do 7 inicjatyw, które następnie wspólnie zrealizujemy. Wnioski będzie można składać od 31 maja do 21 czerwca.
Więcej informacji na temat projektu udzielają pracownicy Domu Kultury.

Państwa zdanie jest dla nas ważne!

Poniżej zamieszczamy link do webankiety.

https://dkradwanice.webankieta.pl/

 

KUTURALNY START! Diagnoza i rozwój inicjatyw lokalnych w Gminie Radwanice. - zdjęcie 1

Motto Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach :
Inspiracje – Działanie - Ludzie

INSPIRACJE – inspiruje nas nasza Mała Ojczyna w której działamy.

DZIAŁANIE – w każdym obszarze, w który wpisuje się w słowo kultura.

LUDZIE – są dla nas najważniejsi. Tylko z Wami kultura ma sens.