Ułatwienia dostępu

W tym roku odbyła się już kolejna 12. edycja Narodowego Czytania. Również Dom Kultury przyłączył się do tej ogólnopolskiej akcji i wspólnie z mieszkańcami został odczytany fragment powieści "Nad Niemnem" Elizy orzeszkowej.

Narodowe czytanie - zdjęcie 1

Narodowe czytanie - zdjęcie 2

Narodowe czytanie - zdjęcie 3

Motto Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach :
Inspiracje – Działanie - Ludzie

INSPIRACJE – inspiruje nas nasza Mała Ojczyna w której działamy.

DZIAŁANIE – w każdym obszarze, w który wpisuje się w słowo kultura.

LUDZIE – są dla nas najważniejsi. Tylko z Wami kultura ma sens.