Mikołajkowo-Barbórkowy Turniej Piłki Halowej 2016

W dniu 17.12.2016 r. Uczniowski Klub Sportowy  działający przy Gimnazjum w Radwanicach, przy wsparciu Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury  zorganizował Mikołajkowo – Barbórkowy Turniej  Piłki Halowej o  Puchar Wójta  Gminy  Radwanic. W turnieju wzięło udział  9  zespołów, czyli około 70 uczestników. Drużyny  biorące udział to : KS Kłobuczyn , KS  Koźlice , Amator  Wierzchowice , KS  Wilków, KS  Głogów, Tasmania, Incognito, Łagoszowia,  LZS Buczyna. Turniej przeprowadzono  systemem każdy z każdym z podziałem na dwie grupy. Łącznie strzelono 75 bramek, co stanowi średnią 5 bramek w każdym  meczu. Kolejność  drużyn w  turnieju :

I – sze miejsce – LZS  Buczyna

II – gie  miejsce  – KS  Kłobuczyn

III – cie   miejsce  –  KS  Koźlice

IV – te   miejsce  –  Tasmania

V – te  miejsce   –  KS  Głogów

VI – te  miejsce  –  KS  Wilków

VII – me  miejsce –   Łagoszowia

VIII – me  miejsce  – Incognito

IX  – te  miejsce  –  Amator  Wierzchowice

Puchar dla zwycięskiej  drużyny oraz   dyplomy i piłki  dla pozostałych zespołów  wręczył  Pan  Paweł  Piwko –  Wójt  Gminy Radwanice . Turniej przygotował i prowadził Zdzisław Śnioszek wspólnie z  Bartkiem  Różyckim. Turniej ten wykazał po raz kolejny, że mieszkańcy gminy Radwanice lubią spędzać wolny  czas aktywnie. Miłym akcentem tej imprezy był udział drużyn z terenu  gminy Gaworzyce oraz gminy Głogów . 15665642_1690245114335304_6879682731535615021_n15589692_1690246534335162_5376667075371994117_n

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!