Warsztaty chóralne „Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska” 2016

Dnia 05.12.2016 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach
odbyły się warsztaty chóralne w ramach Ogólnopolskiego Projektu Rozwoju Chórów Szkolnych „Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i realizowanego przez Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu.
Warsztaty poprowadziła pani Jowita Augustyniak, kurator regionu leszczyńskiego w/w projektu. W warsztatach wziął udział chór „Rybałci” działający przy Szkole Podstawowej im. M. Falskiego w Radwanicach prowadzony przez panią Aleksandrę Stramę oraz młodzież z gimnazjum w Radwanicach.
Podczas warsztatów dzieci doskonaliły umiejętności wokalne oraz pracowały nad programem, który wykonają podczas Koncertu Jubileuszowego 10- Lecia Programu Śpiewająca Polska „Czas piosenką malowany”.
Koncert odbędzie się 18.12.2016 r. w Domu Kultury w Rawiczu.
Wszystkim chórzystom życzymy powodzenia.
warsztaty-choru-rybalci-007warsztaty-choru-rybalci-009

 

warsztaty-choru-rybalci-010

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!