Turniej Piłki Siatkowej w ramach gminnych obchodów Dnia Niepodległości 2016

W dniu 11 listopada 2016 roku  na  sali  gimnastycznej  w Radwanicach  przeprowadzono  Turniej  Piłki Siatkowej o Puchar Wójta  Gminy Radwanice  w ramach  gminnych obchodów Dnia  Niepodległości.

Współorganizatorami   Turnieju był Gminny Ośrodek Kultury  oraz Uczniowski Klub Sportowy  przy Gimnazjum w  Radwanicach. W Turnieju,  który rozegrano  systemem każdy z każdym do  dwóch  wygranych setów  wzięły udział drużyny : – Radwanice ,

– Nowa Kuźnia ,

– Przesieczna

– Czakra  Bloki .

Kolejność w Turnieju :

I – sze  miejsce   –  Przesieczna

II – gie  miejsce  –  Nowa  Kuźnia

III –  cie  miejsce  –  Radwanice

IV – te  miejsce  –  Czakra  Bloki

Otwarcia  Turnieju oraz wręczenia  nagród  dla  zespołów  dokonał  Pan Paweł  Piwko – Wójt  Gminy  Radwanice w towarzystwie  Dyrektora  Gminnego  Ośrodka  Kultury w  Radwanicach – Pani Renaty Piaseckiej-Friczki . Była to  już kolejna  propozycja  aktywnego  spędzenia czasu  i uczczenia  na sportowo  Dnia  Niepodległości dla  mieszkańców  Gminy  Radwanice. Turniej przygotował i prowadził  nauczyciel  Gimnazjum w Radwanicach – Pan  Zdzisław  Śnioszek.

Więcej zdjęć w Galerii w zakładce „Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta”.2 1

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!