Warsztaty wielkanocne w GOK

W piątkowy wieczór, 22 marca, w Gminnym Ośrodku Kultury w Radwanicach odbyły się rękodzielnicze warsztaty wielkanocne „Jajko decoupage”

Pod okiem instruktora – Pani Ewy Kaczor, panie stworzyły kilka wyjątkowych ozdób wielkanocnych wykonanych techniką decoupage. Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera, rozmowy i śmiech, nawet Wójt Gminy- pan Paweł Piwko odwiedził panie podczas ich zmagań.

Po tych warsztatach panią zostaną nie tylko piękne ozdoby, ale także nowe umiejętności oraz miłe wspomnienia.

Dziękujemy uczestniczkom za zaangażowanie i dobrą zabawę!

Organizatorem warsztatów był Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach.

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!