Klub Seniora „Optymiści”

Osoba do kontaktu:

1. Marian Kobzda – prezes
2. Józef Steciąg – wiceprezes
3. Jolanta Dembna –  wiceprezes

Celem stowarzyszenia jest zmobilizowanie do aktywności osoby starsze. 31 marca 2015 r. uchwalono statut stowarzyszenia „Radwanicki Klub Seniora „Optymiści” oraz zarejestrowano w KRS.

Klub seniora prowadzi cykliczne spotkania towarzyskie dwa razy w miesiącu. Organizują miedzy sobą wycieczki turystyczno – krajoznawcze oraz wyjazdy na imprezy kulturalne i rozrywkowe. „Optymiści” biorą udział w konkursach, występach, odczytach, prelekcjach na tematy interesujące osoby starsze oraz współpracują z organami administracji publicznej oraz ze stowarzyszeniami działającymi w najbliższym środowisku.
Celem stowarzyszenia jest dążenie do zmiany stereotypów dotyczących miejsca i ról społecznych ludzi starszych, rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego, oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku seniorów oraz organizowanie działań sprzyjających zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej.

———————————————————————————————————————

Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora „OPTYMIŚCI” w Radwanicach za rok 2015.

 • Klub Seniora „Optymiści” w Radwanicach ma swoja siedzibę przy Gminnym Ośrodku Kultury w Radwanicach przy ul. Szkolnej 5
 • Klub zrzeszał 63 członków zwyczajnych,
 • W roku 2015 odbyło się 13 zebrań, spotkań nieprotokołowanych było więcej.
 • Swoja działalność klub rozpoczął 18 kwietnia 2013 roku
 • Najważniejszym wydarzeniem w dziejach klubu seniora był fakt przekształcenia się w stowarzyszenie. Wpis do rejestru Stowarzyszeń otrzymaliśmy 12 maja 2015 roku.
 • Zakres naszej działalności w minionym 2015 roku to:

Współpraca z organizacjami działającymi w naszej gminie – wspieranie swoja obecnością imprez lokalnych – dożynki, obchody dnia Babci, Dziadka, Seniora, Święta Niepodległości,

Udział we wszystkich imprezach organizowanych na terenie naszej gminy przez jednostki działające na rzecz miejscowej ludności, współpraca z rożnymi organizacjami, uczestnictwo bierne i czynne poprzez występy artystyczne, przygotowanie tradycji dożynkowych, świątecznych.- kultywowanie wykonywanie ozdób związanych ze świętami,

Szeroka współpraca z dziećmi i młodzieżą poprzez wspólne imprezy integracyjne.

 • Organizowaliśmy wycieczki krajoznawcze jednodniowe: Lubiąż, Prochowice, Zielona Góra, Wrocław, ze zwiedzaniem różnych obiektów i poznawaniem historii zwiedzanych terenów
 • Braliśmy udział w zawodach międzyokręgowych sportowo-rekreacyjnych /Gaworzyce/
 • Były wyjazdy sportowe: dwa razy rajd rowerowy połączony z atrakcjami, ogniskiem, wyjazdy do kręgielni w Polkowicach.
 • Braliśmy udział w spotkaniach literackich w miejscowej bibliotece.
 • Na nasze zaproszenie gościliśmy zespół Górali Czadeckich z koncertem kolęd
 • Wyjeżdżaliśmy na imprezy kulturalne-Polska Noc Kabaretowa w Zielonej Górze, do teatru „Capitol” we Wrocławiu na spektakl poświęcony Wiolecie Willas, na występy zespołu „Mazowsze”, Kabaret Skeczów Męczących…
 • W zakresie zdrowia – braliśmy udział w spotkaniach z dietetyczką, z zakresu prawidłowego sporządzania posiłków, w zajęciach gimnastycznych, kijkach Nordic Walking
 • Nasi seniorzy swoja praca wspomagali przedsięwzięcia innych organizacji np. udział przy układaniu trawy przy siłowni terenowej,
 • Seniorzy włączyli się w akcje charytatywne prowadzone dla wspierania innych osób poprzez występy na koncertach, darowanie wyrobów rękodzielniczych na kiermasze.
 • W okresie karnawałowym zorganizowano wieczorek – bal seniora.
 • Część seniorów uczestniczyła w kursie z zakresu obsługi komputerów.
 • Działalność Klubu znajduje swoje odbicie w zapisach i zdjęciach w kronice. – obrazy z poszczególnych zdarzeń.

Działalność Klubu znajduje swoje odbicie w zapisach i zdjęciach w kronice. – obrazy z poszczególnych zdarzeń.

Zarząd Klubu Seniora „Optymiści” w Radwanicach