Klub Seniora „Optymiści”

Osoba do kontaktu:

1. Marian Kobzda – prezes
2. Józef Steciąg – wiceprezes
3. Jolanta Dembna –  wiceprezes

Celem stowarzyszenia jest zmobilizowanie do aktywności osoby starsze. 31 marca 2015 r. uchwalono statut stowarzyszenia „Radwanicki Klub Seniora „Optymiści” oraz zarejestrowano w KRS.

Klub seniora prowadzi cykliczne spotkania towarzyskie dwa razy w miesiącu. Organizują miedzy sobą wycieczki turystyczno – krajoznawcze oraz wyjazdy na imprezy kulturalne i rozrywkowe. „Optymiści” biorą udział w konkursach, występach, odczytach, prelekcjach na tematy interesujące osoby starsze oraz współpracują z organami administracji publicznej oraz ze stowarzyszeniami działającymi w najbliższym środowisku.
Celem stowarzyszenia jest dążenie do zmiany stereotypów dotyczących miejsca i ról społecznych ludzi starszych, rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego, oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku seniorów oraz organizowanie działań sprzyjających zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej.

——————————————————————————————————-