Turniej piłki halowej o puchar Wójta Gminy Radwanice – relacja

2.02.2019 r. w Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Radwanicach z inicjatywy Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury zorganizowano i przeprowadzono Turniej Piłki Nożnej Halowej o puchar Wójta Gminy Radwanice.

Był to kolejny Turniej w ramach działań sportowo – rekreacyjnych dla społeczeństwa. Turniej otworzył Pan Paweł Piwko – Wójt Gminy. W turnieju wzięło udział 9 zespołów, czyli około 80 uczestników z terenu Gminy Przemków, Gminy Chocianów oraz Gminy Radwanice. Drużyny biorące udział to w rozgrywkach: Siemianówa Team, Kłębanowice, Świry, Tasmania, Płomień Radwanice, Gospoda Team, Ostaszów , Aster i Wszokusą. Turniej przeprowadzono systemem każdy z każdym, z podziałem na dwie grupy, rozgrywając 18 meczy. Łącznie strzelono 115 bramek, co stanowi średnią 5 bramek w każdym meczu.

Wyniki Turnieju :

I miejsce – ASTER

II miejsce – WSZOKUSĄ

III miejsce – OSTASZÓW

IV miejsce – KŁĘBANOWICE

Puchary dla trzech pierwszych drużyn oraz dyplomy i piłki dla wszystkich zespołów wręczył, w imieniu Wójta Gminy, prowadzący Turniej – Zdzisław Śnioszek. Turniej wykazał po raz kolejny, że mieszkańcy gminy Radwanice lubią spędzać wolny czas aktywnie. Miłym akcentem tej imprezy był udział drużyn z sąsiednich gmin oraz zawodnicy w różnym wieku.

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!