TURNIEJ NOCNY – RELACJA

W dniu 9.11.2018 r., dzięki inicjatywie Animatorów, przy wsparciu ze strony Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury odbył się w Radwanicach Nocny turniej piłki nożnej o puchar Wójta. Impreza została zorganizowana w ramach obchodów Stulecia Niepodległości.

Turniej przeprowadzono na obiekcie ,,Orlik – 2012’’ w Radwanicach. W rozgrywkach wzięło udział 5 drużyn, czyli około 50 zawodników , którzy rozegrali mecze systemem każdy z każdym. Otwarcia Turnieju dokonał Pan Paweł Piwko – Wójt Gminy, który ufundował puchary oraz nagrody. Zespoły biorące udział w Turnieju to: TASMANIA , OSP Radwanice, Łago, Bongo Ostaszów, Dryżyniak.

O poziomie rozgrywanego Turnieju może świadczyć fakt, iż zawodnicy w sumie strzelili 58 bramek .

Wyniki:

I miejsce – ŁAGO

II miejsce – BONGO OSTASZÓW

III miejsce – DRYŻYNIAK

IV miejsce – TASMANIA

V miejsce – OSP RADWANICE

Wszystkie zespoły biorące udział w Turnieju otrzymały dyplomy oraz piłki. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc oraz najlepszy zawodnik – KRYSTIAN KOŁODZIEJ – otrzymali pamiątkowe puchary, które wręczył Wójt Gminy Radwanice. Mecze rozegrano w godzinach 18.oo – 22.oo przy sztucznym świetle .

Turniej przygotowali i prowadzili Animatorzy Sportu – Bartosz Różycki i Zdzisław Śnioszek.

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!