Zespół „Swojacy” w Lesznie

9 września 2018 r. Zespół Folklorystyczny „Swojacy” wystąpił na XVII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki i Folkloru w Lesznie.

Tegoroczny festiwal nie miał charakteru konkursu lecz koncertu, podczas którego orkiestry i zespoły prezentowały swój dorobek artystyczny.

 

 

Publiczność zgromadzona na leszczyńskim rynku wysłuchała różnorodnej muzyki, począwszy od utworów wykonanych przez orkiestry dęte, poprzez big band, kapelę i zespół folklorystyczny, a dopełnieniem były występy Mażoretek.

Zespół Swojacy spodobał się zarówno organizatorom, jak i publiczności, czego wyrazem były wspólne zdjęcia oraz propozycja wyjazdu w przyszłym roku na koncert do Czech.

Gratulujemy zespołowi i życzymy dalszych udanych występów.

 

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!