Gmina Radwanice doceniona podczas Dożynek Powiatowych!

W niedzielę 2 września w Grodowcu odbyły się Dożynki Powiatowe. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą w Sanktuarium Matki Bożej w Grodowcu . Po mszy korowód prowadzony przez orkiestrę dętą Zakładów Górniczych Polkowice – Sieroszowice dotarł pod scenę.
Po oficjalnych powitaniach i przemówieniach, samorządowcy pokroili i rozdali bochny przekazane im przez delegacje poszczególnych gmin. Wójt Gminy Radwanice – Paweł Piwko – otrzymał chleb z rąk Wandy Janczak (sołtysa wsi Sieroszowice) oraz Zbigniewa Łaszewskiego (sołtysa wsi Lipin).
Podczas Dożynek Powiatowych Gminę Radwanice reprezentował wieniec przygotowany przez sołectwo Lipin oraz stoisko przygotowane przez sołectwo Sieroszowice. Podczas prezentacji wieniec został ośpiewany przez Zespół „Swojacy”. Jury i publiczność docenili pracę włożoną przez mieszkańców naszej Gminy. Stoisko sołectwa Sieroszowice otrzymało wyróżnienie w konkursie na najpiękniejsze stoisko, a wieniec wykonany przez Sołectwo Lipin zdobył II miejsce w rywalizacji na najładniejszy wieniec. Ponadto, Zespół „Swojacy” nagrodzony został nagrodą specjalną za ośpiewanie wieńca.
Serdecznie dziękujemy sołectwom i wszystkim zaangażowanym za godne reprezentowanie naszej Gminy!

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!