Zespół Folklorystyczny Swojacy

Zespół Folklorystyczny SWOJACY – powstał w 1999 roku z inicjatywy wójta gminy Radwanice pani Sabiny Zawis na potrzeby organizacji Pierwszych Powiatowych Dożynek Rolników z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Początkowo powstanie zespołu miało charakter jednorazowego przedsięwzięcia, jednorazowego występu. Po odniesionym podczas dożynek sukcesie zaproponowano, aby powstał zespół folklorystyczny, który jako jedyny w gminie będzie kultywował polskie tradycje ludowe oraz promował twórczość lokalną. W 2014 roku zespół obchodził 15-lecie swojej działalności.

Repertuar zespołu to przede wszystkim pieśni ludowe ukazujące piękno i bogactwo polskiego folkloru, ale również pieśni patriotyczne, biesiadne, kresowe oraz okolicznościowe. W społeczności gminy Radwanice zespół „Swojacy” to prężnie działająca grupa, która chętnie włącza się do działań na rzecz społeczności lokalnej, współpracuje z innymi organizacjami działającymi na terenie gminy, reprezentuje gminę na konkursach, przeglądach, festiwalach oraz koncertach organizowanych w regionie dolnośląskim.

W swoim dorobku artystycznym zespół posiada wiele nagród i wyróżnień oraz nagranie audycji w Radio Wrocław.

Najbardziej znaczące osiągnięcia i występy zespołu to:

 • 2001r. – Nagroda Prezesa Stowarzyszenia Animacji i Promocji Kultury „Krajobrazy” w Legnicy.
 • Grand Prix – Przegląd Zespołów Śpiewaczych w Dzierżoniowie
 • Nagroda Polskiego Radia Wrocław dla laureata Przeglądu Zespołów Ludowych w Polkowicach 2003 r.
 •  Przegląd Kolęd i Pastorałek w Przemkowie II i III miejsce (2006r. i 2008r.)
 • Stypułów – III Przegląd Zespołów Śpiewaczych – wyróżnienie 2007r.
 • Przemków – udział w II Spotkaniach Chórów i Orkiestr Dętych 2007r.
 • I Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych o Puchar Starosty Polkowickiego „ Klepisko „  w Suchej Górnej 2007 r.
 • Lubin – wyróżnienie w I Przeglądzie Zespołów o Puchar Prezydenta Lubina 2007 r.
 • Stypułów – IV Przegląd Zespołów Śpiewaczych – II miejsce 2008r..
 • Z okazji 10 lecia zespół został uhonorowany medalem za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury 2009 r.
 •  I miejsce – Stypułów – V Przegląd Zespołów Śpiewaczych 2009 r.
 • II miejsce – Piotrowice – IV Dolnośląski Przegląd Zespołów Folklorystycznych – „Śpiewająca Wieś” 2009 r.
 • V  Lubińska Biesiada „ Raz na Ludowo „ – Lubin 2009 r.
 • Gościnny Występ w II Powiatowym Głogowski, Festiwalu Kolęd i Pastorałek –  „ Noworoczne Śpiewanie „ Głogów 2009 r.
 • Głogów – udział w Spotkaniach Kultury Polskiej „Kresy” 2007r. i 2008r.2010 r.
 • I Przegląd Zespołów Ludowych , Orkiestr Dętych i Kapel – Grębocice 2010 r.
 • XVII Spotkania Kapel i Zespołów Ludowych Gmin Rejonu Głogowskiego Jaczów 2010 r.
 • XXXVI Wielkopolskie Święto Pieśni i Muzyki – Pępowo 2010r.
 • Występ podczas Prezentacji Stołów Bożonarodzeniowych Wrocław 2010 r.
 • IV Festiwal Tradycji Dolnego Śląska – Opera Wrocławska – 2011r.
 • II Przegląd Zespołów Ludowych. Orkiestr Dętych i Kapel – Przemków 2011 r.
 • Udział we Koncercie z okazji 93 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie – Sucha Górna 2011 r.
 • Udział w obchodach 40lecia Muzeum w Głogowie.
 • II Festiwal Zespołów muzyki Ludowej – 2012 r. Kąty Wrocławskie
 • III i IV Przegląd Zespołów Ludowych , Orkiestr Dętych i Kapel Radwanice 2012 i 2013 r
 • XVIII Międzynarodowa Biesiada Zespołów Kresowych – zamek Grodziec 2013 r.
 • XIV Regionalny Przegląd Zespołów Kolędniczych „ Z kolędą po Kresach „ Brochocin  2013 r.
 • II Festiwal Pieśni Ludowych – Chocianowiec 2013 r.
 • Wygranie konkursu na piosenkę kresową – czerwiec 2013 r. w XVIII Głogowskim Przeglądzie Kultury Polskiej „Kresy 2013r.”
 • VI Przegląd Zespołów Ludowych o Puchar Prezydenta Lubina 2013 r.
 • Laureat XIX Międzygminnego Przeglądu Grup Kolędniczych „ Pastorałka „ Ligota Polska 2014 r.

Oprócz występów wyjazdowych zespół czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy biorąc udział w imprezach okolicznościowych.

Spotkania odbywają się:

– w każdy poniedziałek od godz. 18:00 – 20:00 – sala GOK

Kierownik zespołu: Aleksandra Strama

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!