Swojacy po raz drugi w Szprotawie

W dniach 6 – 8 lipca odbył się XXVI Festiwal Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” Szprotawa 2018. Na scenie prezentowało się 41 zespołów z całej Polski.

 

 

W tym roku dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, zespoły wzięły udział w dwóch koncertach konkursowych: pieśni i piosenki patriotycznej.
Zespół „Swojacy” po raz drugi wziął udział w Festiwalu i ponownie wrócił z nagrodą Pana Andrzeja Skawińskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szprotawie oraz tytułem laureata!
Całemu festiwalowi towarzyszyła cudowna atmosfera i wspaniała zabawa, nie tylko podczas przeglądu, ale również w miejscu zakwaterowania.
Do późnych godzin nocnych trwała wspólna zabawa ze śpiewem i tańcami przy dźwiękach połączonych kapel. Z pewnością będzie co wspominać, wyczekując kolejnej edycji festiwalu.
Zespołowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!