Piękny sukces zespołu „Swojacy”

10 czerwca 2018 r. w Gościeszowicach odbył się XXIII Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych, Kapel i Grup Śpiewaczych „Pejzaż Muzyką Malowany”

W przeglądzie wzięło udział 25 zespołów, które ocenione zostały w dwóch kategoriach. W kategorii ‚zespół, instrument tradycyjny’ – zespół „Swojacy” otrzymał nagrodę GRAND PRIX oraz nagranie do Radia Zachód.

Gratulujemy zespołowi i życzymy dalszych sukcesów.

Uwaga

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, które weszło w życie 25 maja 2018 r. informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach odbywających się w Gminnym Ośrodku Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne.

Dziękujemy!