Melodie dla Anny. Koncert piosenek Anny German w Radwanicach

W piątkowy wieczór 8 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Radwanicach odbył się koncert pt. „Melodie dla Anny”. W występie wzięli udział laureaci Festiwalu Piosenki Anny German „Eurydyka” oraz zaproszeni goście

Koncert otworzył Tadeusz Samborski, członek zarządu Województwa Dolnośląskiego, oraz Paweł Piwko, Wójt Gminy Radwanice.

Publiczność mogła wysłuchać takich artystów jak: Vasily Mingalev (solista Narodowego Akademickiego Teatru Wielkiego Opery i Baletu Republiki Białorusi w Mińsku), Polina Donskaya, Jana Korniejczyk, Julia Skurko i Halina Sokolnik czyli laureaci Festiwali Piosenki Anny German. W koncercie wystąpili również zaproszeni goście: Piotr Ejfimow, przewodniczący jury i honorowy gość Festiwalu, laureat Międzynarodowego Festiwalu Pamięci Anny German „Tańczące Eurydyki” w Zielonej Górze 2006, Nadzieja Brońska, zespół instrumentalny „Ars Longa”, Witalij Alieszkewicz, Irena Afonina oraz duet gitarowy: Tatjana Drobysz i Alex Dziusau. Program prowadziła aktorka Aurelia Sobczak.

Podczas koncertu  nie zabrakło najsłynniejszych przebojów Anny German m.in. „Człowieczy los”, „Warszawa w różach”, „Echo miłości”. Reżyserem koncertów jest Marina Towarnicka.

Piątkowy wieczór w towarzystwie pięknej muzyki mieszkańcy gminy z pewnością zaliczą do udanych.

Organizatorem koncertu był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Ośrodek Kultury i Sztuki, Gmina Radwanice i Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach.

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!