Towarzyska Liga Tenisa Ziemnego – wyniki 2018

 24 CZERWCA, PODCZAS DNI GMINY RADWANICE, OFICJALNIE ZAKOŃCZYŁA SIĘ TOWARZYSKA LIGA TENISA ZIEMNEGO.

WÓJT GMINY RADWANICE, PAN PAWEŁ PIWKO, OSOBIŚCIE WRĘCZYŁ ZWYCIĘZCOM NAGRODY.

I MIEJSCE – GRZEGORZ KUKŁA

II MIEJSCE – WALENTY FRĄCKOWIAK

III MIEJSCE – MATEUSZ KOŁODZIEJ
ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY, A WSZYSTKICH ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNYCH EDYCJACH LIGI!

Organizatorem ligi był Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach oraz Gmina Radwanice.

Fundatorami nagród byli: Wójt Gminy Pan Paweł Piwko oraz Oskar Szkudło – radny Powiatu Polkowickiego

 
GOK w Radwanicach: tel. 76 83 11 533, 76 83 16 873.

regulmin tenis ziemny

 

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!