Turniej Piłki Siatkowej z okazji Święta 3 maja – Relacja

W dniu 28 kwietnia 2018 r. w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Radwanicach odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta.

Turniej otworzył Wójt Gminy- Paweł Piwko. W zawodach wzięły udział 4 drużyny, w tym dwie drużyny z Radwanic.

Wyniki rozgrywki:

I Miejsce: SMS Amator Głogów

II Miejsce: Drużyna z Radwanic

III Miejsce: Grand Volley Polkowice

IV Miejsce: OLDBOYS Radwanice

Wszystkie  drużyny  otrzymały pamiątkowe  dyplomy  oraz  piłki, natomiast   trzy   pierwsze  drużyny  otrzymały  dodatkowo  puchary.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom i dziękujemy za rewelacyjny pokaz umiejętności.

Organizatorami  Turnieju  był Urząd  Gminy   oraz   Gminny  Ośrodek  Kultury. Turniej  przygotował i prowadził  Bartosz  Różycki   –  animator sportu  na  Orliku.

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!