Warsztaty chóru „Rybałci”

W poniedziałek 26.03.2018 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach odbyły się warsztaty chóralne, w których uczestniczyli członkowie chóru „Rybałci” działającego przy Szkole Podstawowej w Radwanicach.

Tematem warsztatów była problematyka wokalna oraz wymowa i dykcja w oparciu o ćwiczenia N. Vaccaia .Chórzyści pracowali również nad emisją głosu i „otwarciem wokalnym”.

Warsztaty poprowadziła pani dr Barbara Tritt – pedagog śpiewu, wykładowca Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Podyplomowych Studiów Emisji Głosu na Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz Prywatnego Policealnego Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu, od 2009 organizatorka Warsztatów Artystycznych dla dzieci i młodzieży organizowanych przy współpracy z wieloma instytucjami w Polsce, laureatka wielu nagród i wyróżnień.

Warsztaty odbyły się w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” .

     

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!