61. rocznica odkrycia złóż rud miedzi w Sieroszowicach – relacja

23 marca 1957r. dr Wyżykowski i jego współpracownicy odkryli pierwsze złoża rud miedzi w naszym rejonie. W 61. rocznicę w Sieroszowicach odbyły się wydarzenia upamiętniające tamto wydarzenie.

Przedstawiciele władz KGHM-u, delegacje parlamentarzystów, lokalne władze, dyrekcje oddziałów górniczych i hutniczych oraz władze spółek Grupy Kapitałowej oddały hołd wielkiemu odkrywcy pod pamiątkowym obeliskiem w Sieroszowicach. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe oraz Orkiestra Górnicza ZG Polkowice-Sieroszowice.
Po złożeniu kwiatów pod obeliskiem przez przybyłe delegacje wszyscy goście udali się do świetlicy w Sieroszowicach gdzie mieści się Izba Pamięci Jana Wyżykowskiego na dalszą część uroczystości. Program artystyczny został przygotowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach.
Po występach wszyscy goście zostali poczęstowani między innymi ulubionym daniem Jana Wyżykowskiego czyli ruskimi pierogami.

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!