ODJAZDOWE WAKACJE Z GOKiem

„AHOJ, WILKI MORSKIE!”

Ze względu na prace remontowo-modernizacyjne, GOK zaproponował dzieciom na wakacje wzięcie udziału w wycieczkach.

3 sierpnia w ramach ODJAZDOWYCH WAKACJI Z GOKiem odbyła się wycieczka do Głogowa „AHOJ, WILKI MORSKIE!” i rejs statkiem po Odrze. Punktualnie o 10.00 z Radwanic wyruszył pełny autokar żądnych przygód dzieci i ich rodziców. Pogoda dopisała, było ciepło i słonecznie. Po licznych przygodach, obserwacji przyrody i zwierząt, nadszedł ważny moment. Na koniec rejsu wszystkie dzieci zostały przez kapitana statku oficjalnie mianowane „wilkami rzecznymi”.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, a odbyło się z budżetu Gminy Radwanice.

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!