FERIE z GOK 2018, czyli nudzie mówimy nie! – relacja

Gminny Ośrodek Kultury zaproponował dzieciom szereg atrakcji na ferie zimowe.

 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane wyjazdy. Była to wycieczka na lodowisko do Polkowic w dniu 26 stycznia oraz wyjazd zespołu wokalno-tanecznego „FRAJDA” działającego przy GOK-u na warsztaty gimnastyczne w dniu 24 stycznia. Z propozycji wyjazdów skorzystało kilkadziesiąt osób.

Drugi tydzień ferii odbył się pod znakiem szeroko pojętej kultury. Instruktorzy GOK-u zaproponowali namłodszym warsztaty plastyczne (22 i 24 stycznia) oraz muzyczne (23 i 24 stycznia). W zajęciach wzięły udział dzieci z terenu Naszej Gminy w wieku od 5 do 13 lat. Podczas spotkań plastycznych dzieci poznały ciekawe techniki, stworzyły zimowy krajobraz oraz niezwykły, kolorowy witraż. W ramach Zabaw muzycznych dzieci poznały podstawy rytmiki, nauczyły się tańca i zabawnej piosenki, ćwiczącej ich dykcję

Feryjne propozycje GOK-u cieszyły się sporym zainteresowaniem, skłaniając najmłodszych do aktywnego i kreatywnego spędzenia wolnego czasu.

FERIE z GOK zostały sfinansowane z budżetu Gminy Radwanice.

 

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!