„SWOJACY” WYŚPIEWALI KOLEJNY SUKCES!

13.01.2018 r. w Siedliskach odbył się X Jubileuszowy Przegląd Kolęd i Pastorałek.

Zespół „Swojacy” w kategorii zespoły folklorystyczne w której uczestniczyło 15 zespołów, zdobył jednogłośnie I miejsce! Ponadto, grupa zdobyła Nagrodę Specjalną Festiwalu, którą jest możliwość nagrania płyty w studio nagrań.

Podczas omówienia prezentacji przez przewodniczącą jury Zespół usłyszał wiele ciepłych słów oraz bardzo dobrą ocenę za wykonanie, prezentację i ogólne brzmienie zespołu.

Kierownikiem zespołu jest pani Aleksandra Strama. „Swojacy” działają przy Gminnym Ośrodku Kultury.

Serdecznie gratulujemy i życzymy, aby cały 2018 rok obfitował w sukcesy!

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!