Chór „Rybałci” w Rawiczu

17.12.2017 roku w sali widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu odbył się Koncert Chórów Szkolnych Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska Regionu Wielkopolski Zachodniej pt. „Wanda Chotomska w wierszu i w piosence”
W koncercie zaprezentowało się 15 zespołów. Koncert rozpoczął się wspólnym wykonaniem pieśni „Dajcie dzieciom słońce”, do której muzykę napisał Andrzej Słowikowski. Chórami dyrygował sam kompozytor.
Chór Szkoły Podstawowej „Rybałci” pod dyrekcją Aleksandry Stramy wykonał pieśń „U babci jest słodko”.

Na zakończenie koncertu dyrygenci Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska pod dyrekcją Jowity Augustyniak wykonali pieśń do słów W. Chotomskiej z muzyką Włodzimierza Korcza „Rozkołysz pieśnią świat”.
Po koncercie chórów szkolnych odbył się XXVIII Wielkopolski Przegląd „Śpiewamy Kolędy i Pastorałki”, w którym również wziął udział chór „Rybałci”.
Gratulujemy chórowi udanego występu życząc samych sukcesów w Nowym Roku.

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!