GOK ZMIENIŁ SIĘ DLA WAS… Nie do poznania!

Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach w ramach programu „Infrastruktura domów kultury 2017” zakończył realizację zadania pt. „Efektywna edukacja kulturalna”, na które otrzymał środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 43 tys. zł, czyli prawie 80 % kosztów.

 

Ze środków Gminy Radwanice odświeżono trzy pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury, czyli salę multimedialną, plastyczną i muzyczną, a w ramach zadania zostały zakupione sprzęty.
Odnowiona pracownia plastyczna została wyposażona w stoły, krzesła, szafy oraz sztalugi. Dzieci w wolnych chwilach mogą malować na ścianie, która została pomalowana specjalną farbą kredową.  Dodatkowo, zamontowano zlew, więc dzieciom już nie straszne nawet najbardziej brudzące techniki plastyczne. Do sali muzycznej zakupione meble, pulpit do nut oraz wysokiej klasy instrument klawiszowy, na którym dzieci uczą się gry podczas indywidualnych zajęć. Instrument jest wykorzystywany również podczas koncertów organizowanych z różnych okazji. W GOKu powstała również nowa pracownia – multimedialna. Pomieszczenie wyposażono w meble oraz ekran i projektor, dzięki czemu sala może służyć jako miejsce szkoleń i spotkań.
Nowoczesne wyposażenie sal pozwoliło wprowadzić wysokie standardy lokalowe i podwyższyć jakość świadczonych usług w zakresie upowszechniania i udostępniania kultury w Gminie Radwanice. Sprzęt jest wykorzystywany podczas codziennych zajęć oraz warsztatów, zarówno przez dzieci, osoby starsze, jak i seniorów. Realizacja zadania przyniosła wiele nowych możliwości, z których nie tylko GOK w Radwanicach z pewnością skorzysta.
Zadanie realizowane było w ramach programu „Infrastruktura domów kultury 2017”.

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!