Święto Niepodległości w Gminie Radwanice – 2017

Dnia 11 listopada 2017 r. w ramach obchodów Święta Niepodległości na terenie Gminy Radwanice odbyły się dwie uroczystości:
– Gminne Obchody Dnia Seniora w Radwanicach,
– Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Radwanice.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny i Seniorów w kościele p.w. Niepokalanego Serca NMP w Radwanicach. Po mszy wszyscy zaproszeni seniorzy oraz goście udali się do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach.

Do zgromadzonych seniorów słowa uznania skierował Wójt Gminy Radwanice – Pan Paweł Piwko, dyrektor ZSP w Radwanicach Pani Bogusława Niemasz, Starosta Pan Kamil Ciupak oraz Sołtys Radwanic Pani Barbara Kula.

Część artystyczną uroczystości  przedstawiła młodzież przygotowaną przez pedagogów radwanickiej szkoły.

Po koncercie i wspólnym obiedzie najstarsi seniorzy Pani Janina Nester z Radwanic i Pan Jan Bielski ze Strogoborzyc, otrzymali od pani Przewodniczącej Rady Gminy  Adriany Lebit oraz Pana Wójta Pawła Piwko bukiet kwiatów wraz z życzeniami.

Uroczystość dostarczyła wszystkim mnóstwa wrażeń, patriotycznych refleksji, a sportowych emocji dostarczył Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Radwanice . Czas mijał  na rozmowach, wspomnieniach . Obchody Dnia Seniora były dowodem pamięci o nich, a dla pozostałych gości lekcją szacunku, zrozumienia i dobroci.

fot. J. Friczka

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!