GOK otwarty na ludzi!

W dniu 30 października w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się pierwsze Drzwi Otwarte.
Od rana do wieczora wszystkie sale GOKu czekały na odwiedzających. Po kilku miesiącach prac, oficjalnie otworzono pracownie: multimedialną, plastyczną i muzyczną, które udało się zmodernizować ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa oraz budżetu Gminy Radwanice. Odwiedzający mieli dodatkowo możliwość zapoznania się z ofertą zajęć i warsztatów, odbywających się w GOKu w sezonie 2017/2018.

 

Ponadto, na każdego odwiedzającego czekała słodka niespodzianka – ciastka upieczone przez pracowników GOK lub cukierki.

 

Pierwsze Drzwi Otwarte przeszły do historii, ale pracownicy już myślą o następnych. Zapraszamy za rok!

                 

 

 

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!