Warsztaty dla dyrygentów chórów regionu Wielkopolska Zachodnia z udziałem chóru Szkoły Podstawowej w Radwanicach „Rybałci”

21.10.2017 r. w auli Szkoły  Podstawowej w Radwanicach odbyły się warsztaty rytmiczne pt. „Cały jestem instrumentem” zorganizowane w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska”.

 

W warsztatach wzięli udział Kurator Programu Śpiewająca Polska Regionu Wielkopolska Zachodnia – pani Jowita Augustyniak, dyrygenci chórów oraz chór Szkoły Podstawowej im. M. Falskiego w Radwanicach pod kierunkiem pani Aleksandry Stramy, a poprowadziła je pani Gabriela Augustyniak.

Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach, z których mogły się wiele nauczyć, ale również okazały się one fajną formą zabawy.

 

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!