Akcja Bookcrossingowa 2014

Do realizacji działań Animator Partycypacji Społecznej (Rafał Pawlak) przystąpił na początku czerwca 2014 r. W czasie spotkań przygotowana została z wolontariuszami strategia dotycząca zbiórki książek od mieszkańców Gminy Radwanice. A już pod koniec czerwca rozpoczęła się promocja akcji bookcrossingowej w przestrzeni Gminy Radwanice oraz w Internecie. To właśnie Internet stał się głównym narzędziem do promocji zadania. Na portalu społecznościowym facebook.com wolontariusze utworzyli wydarzenie, w którym na bieżąco informowali o swoich działaniach. Dzięki temu akcja mogła trafić do szerszej grupy odbiorców. Zostało również stworzone specjalne logo promujące Bookcrossing w Gminie Radwanice oraz plakaty i ulotki. Zajęli się tym wolontariusze Kornelia Ksenycz oraz Patryk Wypchło. Następnie wolontariusze utworzyli w GOKu w Radwanicach punkt przyjmowania książek (od 1.07.2014 r.) tym samym rozpoczynając zbiórkę książek od mieszkańców gminy. Po zebraniu odpowiedniej ilości wolontariusze przystąpili do spisania przyniesionych książek w celach statystycznych. Każda książka została przez wolontariuszy odświeżona i opieczętowana logiem akcji. Do zorganizowania pierwszego punktu została zaprojektowana, wydrukowana i zalaminowana plakietka z logiem oraz informacją o akcji bookcrossingowej..

Harmonogram otwarcia punktów Bookcrossingowych w Gminie Radwanice przez wolontariuszy:

18.07.2014 r. – utworzenie pierwszego punktu w GOKu w Radwanicach

22.07.2014 r. – utworzenie drugiego punktu w „Eskulap” Ośrodek Zdrowia w Radwanicach.

13.08.2014 r. – utworzeni punktu w Urzędzie Gminy Radwanice

23.08.2014 r. – utworzenie punktu plenerowego podczas II Pikniku PARKujemy – Plenerowe Kino Rodzinne w parku w Radwanicach

Wolontariusze w trakcji całej akcji doglądali wszystkie punkty, monitorowali zasoby książek i je porządkowali a także dokładali nowe pozycje. Ponadto nieustannie zbierali książki i zachęcali mieszkańców do korzystania z punktów bookcrossingowych. Została również przez nich stworzona mapka Gminy Radwanice z zaznaczonymi miejscami, gdzie znajdują się punkty bookcrossingowe.

Akcja bookcrossingowa dalej trwa, pomimo tego, że projekt się skończył. Można powiedzieć, że powoli zaczyna żyć swoim życiem, jak przystało na wolną książkę.

Hasło akcji „POŻYCZASZ-CZYTASZ-PODAJESZ DALEJ”

Akcja bookcrossingowa zorganizowana w ramach Programu Aktywności Lokalnej ze środków Szwajcarii w ramach programu „Europejska Koalicja Partycypacji Obywatelskiej – czyli polsko – szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych”, który realizowany jest przez Gminę Kożuchów w partnerstwie z Fundacją „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”.

Wolontariusze: Patryk Wypchło, Ola Wieczysta, Kornelia Ksenycz, Ala Kowerczuk, Damian Przywara

Animator Partycypacji Społecznej: Rafał Pawlak

Promocja akcji:

Zebranie i spisanie książek:

Przygotowanie do punktów i opieczętowanie logiem akcji:

 Punkt bookcrossingowy w GOK Radwanice:

Punkt bookcrossingowy w „Eskulap” Ośrodek Zdrowia w Radwanicach:

Punkt bookcrossingowy w Urzędzie Gminy Radwanice:

Plenerowy punkt bookcrossingowy podczas II Pikniku PARKujemy – Plenerowe Kino Rodzinne w parku w Radwanicach:

 

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!