Śpiewająca Polska

„Śpiewająca Polska” – to Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych działający od września 2006 roku, i obejmujący przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Skierowany jest do najmłodszych, by przez śpiew mogli radować się życiem, doświadczać bogactwa muzyki, czerpać satysfakcję ze wspólnego śpiewania oraz przez przyjemnie spędzony czas uczyć się wewnętrznej dyscypliny i otwierać się na świat kultury. wspiera rozwój chórów szkolnych przez dofinansowanie godzin lekcyjnych oraz opiekę metodyczną i merytoryczną nad chórami oraz kierującymi nimi pedagogami.

Stałymi formami działalności w ramach programu są:

 • współfinansowanie działalności chórów
 • spotkania dyrygentów
 • warsztaty dla dyrygentów prowadzących chóry
 • bezpośrednia opieka nad chórami i ich dyrygentami przez kuratorów powołanych spośród czynnych chórmistrzów w wyznaczonym regionie Polski
 • organizowanie przeglądów chórów szkolnych
 • organizowanie koncertów prezentujących efekty działania projektu
 • organizowanie koncertów ogólnopolskich w największych salach koncertowych Polski dla najlepszych chórów uczestniczących w projekcie.

 

Do 2014 roku programem zarządzało Narodowe Centrum Kultury.

Od marca 2015 roku Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” jest elementem projektu Akademia Chóralna, którego celem jest stworzenie wzorcowej platformy rozwoju chóralistyki w całym kraju. Pomysłodawcą i realizatorem Akademii Chóralnej jest Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu przy współfinansowaniu  ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od września 2007 roku do programu przystąpił chór Szkoły Podstawowej im. M. Falskiego w Radwanicach – „Rybałci” oraz chór Publicznego Przedszkola w Radwanicach.

Chór Przedszkolny działał do 2011 roku mając na swoim koncie wyśpiewane  Złote Pasmo z wyróżnieniem w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Rawiczu w 2009 roku oraz Złote Pasmo w 2010 roku.

Chór szkoły Podstawowej „Rybałci” działa do chwili obecnej cały czas rozwija się, a co najważniejsze co roku przybywa chętnych do wspólnego śpiewania. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne, a biorą w nich udział uczniowie od I do VI klasy. Dzieci uczestniczą również w warsztatach chóralnych prowadzonych przez uznanych profesorów chóralistyki.

Zespół na swoim koncie posiada wiele nagród zdobywanych w przeglądach chórów szkolnych, a należą do nich:

 • Srebrne Pasmo w III Wielkopolskim Przeglądzie Chórów Szkolnych Programu „Śpiewająca Polska” w Rawiczu
 • I miejsce w III Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej w Jędrzychowie
 • Wyróżnienie w VI Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Głogowie
 • III miejsce w V Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Gaworzycach
 • Złote Pasmo w IV Wielkopolskim Przeglądzie Chórów Szkolnych Programu „Śpiewająca Polska” w Rawiczu
 • Srebrne Pasmo w XXXVI Wielkopolskim Święcie Pieśni i Muzyki w Pępowie
 • Złote Pasmo w V Wielkopolskim Przeglądzie Chórów Szkolnych „Śpiewamy Kolędy Pastorałki „ w Rawiczu
 • Złote Pasmo w VI Wielkopolskim Przeglądzie Chórów Szkolnych Programu „Śpiewająca Polska” w Rawiczu
 • Wyróżnienie w IX Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Gaworzycach
 • Srebrne Pasmo w VII Wielkopolskim Przeglądzie chórów Szkolnych Programu „Śpiewająca Polska” w Rawiczu
 • Srebrne Pasmo w XXXVIII Wielkopolskim Święcie Pieśni i Muzyki w Miejskiej Górce
 • Wyróżnienie w VIII Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Jędrzychowie
 • Brązowe Pasmo w IX Przeglądzie Chórów Szkolnych Programu „Śpiewająca Polska” w Święciechowej

Chór „Rybałci” czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym swojej gminy biorąc udział w koncertach, imprezach oraz uroczystościach okolicznościowych.