Dotacja MKiDN

Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakończył realizację zadania pt.   „Kompleksowy zakup wyposażenia do organizacji imprez plenerowych”, na które otrzymał środki w wysokości 65 tys. zł co stanowiło prawie 84 % wartości całego zadania. Łącznie na sprzęt plenerowy: nagłośnieniowo – oświetleniowy, zestaw mebli biesiadnych i 3 namioty ekspresowe wydatkowano kwotę 77 455 zł.

Zakupione zostało wyposażenie do organizacji imprez plenerowych, dzięki czemu udało się wprowadzić wysokie standardy i podwyższyć jakość świadczonych usług w zakresie upowszechniania i udostępniania kultury w Gminie Radwanice. Sprzęt w całości został wykorzystany podczas najważniejszych wydarzeń kulturalnych takich jak np.: Dni Gminy mkidn-logoRadwanice, Dożynki Gminne oraz IX Hubertus w Jakubowie podnosząc ich poziom artystyczny i techniczny o czym świadczą niespotykane dotąd tłumy mieszkańców. Udało się stworzyć optymalne warunki dla działalności w zakresie edukacji kulturalnej. Świadczą o tym nowe zajęcia taneczno-wokalne, działania animacyjne w przestrzeni publicznej za sprawą zakupu kolumny aktywnej z akumulatorem oraz warsztaty filmowe, na których kręcony jest film „Mały Książę” wykorzystując przy tym zakupione oświetlenie i wytwornice dymu. Zakup sprzętu przyniósł wiele nowych możliwości, z których nie tylko GOK w Radwanicach korzysta. Sprzęt jest udostępniany na inne uroczystości instytucją oświatowym oraz organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym. Nowy sprzęt został wykorzystany w takich inicjatywach społecznych jak: „Jakubowskie Pierzajki” (inscenizacja tradycji darcia pierza) nieformalnej grupy Cuda Wianki Jakubowianki, „Sztuka Tolerancji” (zajęcia teatralne dla niepełnosprawnych i języka migowego zakończone spektaklem) grupy nieformalnej MIG MIG oraz wiele innych. Zwiększyła się również efektywność pracy GOKu po przez stworzenie odpowiednich warunków technicznych i zaplecza sprzętowego.

Zadanie realizowane było w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura domów kultury.

mkidn-sprzęt

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!