Zajęcia taneczno-wokalne

Z inicjatywy Wójta Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury od listopada funkcjonuje nowy zespół taneczno-wokalny „FRAJDA”. W zajęciach uczestniczy ok. 40 dzieci z naszej gminy w wieku 6 – 12 lat. Mimo, że grupa spotyka się stosunkowo niedługo, mają za sobą już pierwszy bardzo udany pokaz.  Dewizą zespołu jest zdobywanie nowych umiejętności w atmosferze dobrej zabawy i prezentowanie ich na koncertach. Zajęcia FRAJDY odbywają się w piątki o godzinie 17:00 – dzieci uczą się techniki śpiewu, pracy z mikrofonem, poznają różne style tańca i przygotowują repertuar pod okiem doświadczonych instruktorów i pedagogów z EDUKACJI MUZYCZNEJ METRUM – Mieczysławy, Katarzyny, Zdzisława i Pawła Krawczonków oraz współpracujących z nimi tancerzy i muzyków. Zajęcia są odpłatne – 60 zł/m-c za dziecko. Pozostała część wynagrodzenia instruktorów pokrywana jest z Budżetu Gminy Radwanice. Zespół jest na etapie tworzenia i czeka na uzdolnione i zainteresowane ekspresją taneczną i muzyczną dzieci z gminy Radwanice w wieku od 6 do 12/13 lat. Przyłącz się i Ty!

Opłata: 60zł/miesięcznie

prow. Edukacja Muzyczna Metrum

Zajęcia taneczne odbywają się:

– w każdy piątek od godz. 17:00 – 19:00 – sala GOK