Zajęcia taneczno-wokalne

Z inicjatywy Wójta Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury od listopada funkcjonuje nowy zespół taneczno-wokalny „FRAJDA”. W zajęciach uczestniczy ok. 40 dzieci z naszej gminy w wieku 6 – 12 lat. Mimo, że grupa spotyka się stosunkowo niedługo, mają za sobą już pierwszy bardzo udany pokaz.  Dewizą zespołu jest zdobywanie nowych umiejętności w atmosferze dobrej zabawy i prezentowanie ich na koncertach. Zajęcia FRAJDY odbywają się w piątki o godzinie 17:00 – dzieci uczą się techniki śpiewu, pracy z mikrofonem, poznają różne style tańca i przygotowują repertuar pod okiem doświadczonych instruktorów i pedagogów z EDUKACJI MUZYCZNEJ METRUM – Mieczysławy, Katarzyny, Zdzisława i Pawła Krawczonków oraz współpracujących z nimi tancerzy i muzyków. Zajęcia są odpłatne – 60 zł/m-c za dziecko. Pozostała część wynagrodzenia instruktorów pokrywana jest z Budżetu Gminy Radwanice. Zespół jest na etapie tworzenia i czeka na uzdolnione i zainteresowane ekspresją taneczną i muzyczną dzieci z gminy Radwanice w wieku od 6 do 12/13 lat. Przyłącz się i Ty!

Opłata: 60zł/miesięcznie

prow. Edukacja Muzyczna Metrum

Zajęcia taneczne odbywają się:

– w każdy piątek od godz. 17:00 – 19:00 – sala GOK

 

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!