Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne skierowane są dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Poprzez zabawę dzieci rozbudzają ciekawość świata, rozwijają twórczość i kreatywne myślenie. Nieszablonowa edukacja artystyczna kształtuje prawidłowy rozwój  intelektualny i emocjonalny. Na zajęciach dzieci będą tworzyć prace z takich dziedzin jak: malarstwo, rzeźba, rysunek, instalacja. Poznają wiele technik plastycznych, dzięki którym rozwiną zdolności manualne oraz wyobraźnię i wrażliwość estetyczną.

Zajęcia plastyczne dla dzieci:

– w każdy poniedziałek od godz. 16:00 – 17:30 – sala GOK

opłata: 30 zł/miesięcznie

prow. Anna Adamus-Krawczyk

 

 

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!