XVII Spotkanie Kombatantów i Osób Represjonowanych Powiatu Polkowickiego 2017

19 maja 2017 roku w Radwanicach odbyło się XVII Spotkanie Kombatantów i Osób Represjonowanych Powiatu Polkowickiego.

Na uroczystość przybyli  samorządowcy gmin powiatu, służby mundurowe, liczna grupa kombatantów, a także młodzież. Podczas spotkania nie zabrakło podziękowań, odznaczeń i medali. Prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP we Wrocławiu przyjechał specjalnie, aby wręczyć Kombatanckie Krzyże Zwycięstwa: Markowi Tramś  Staroście Polkowickiemu, Burmistrzowi Polkowic Wiesławowi Wabikowi, oraz Bernardowi Nowakowi.
Po wprowadzeniu sztandaru, odegraniu warszawianki i hymnu państwowego, wszystkich przybyłych przywitali gospodarze tegorocznego Zjazdu: Wójt Gminy Radwanice – Pan Paweł Piwko, Starosta Powiatu Polkowickiego – Pan Marek Tramś oraz Dyrektor Gimnazjum w Radwanicach – Pani Stanisława Trzeszcz.

Oprawę artystyczną uroczystości przygotowała i wykonała młodzież, rodzice oraz grono pedagogiczne Gimnazjum. Dodatkową atrakcją był koncert zespołu ludowego „SWOJACY” prowadzonego przez Panią Aleksandrę Stramę (instruktora muzycznego Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach).
Ponadto, na terenie przed Gminnym Ośrodkiem Kultury odbył się pokaz sprzętu wojskowego z 23. Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca i Jednostki Saperów z Głogowa. Mieszkańcy, w tym dzieci i młodzież, tłumnie odwiedzili wystawę.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły  udział w przygotowaniu uroczystości.

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!