Wiosenny turniej piłkarski o puchar Wójta – 2017

20 maja na boisku „Orlik” w Radwanicach odbył się Wiosenny turniej piłkarski o puchar Wójta.
Paweł Piwko – Wójt Gminy osobiście otworzył Turniej i powitał uczestników oraz widzów. Organizatorami Turnieju  byli  UKS „Alternatywa’’ oraz  Gminny Ośrodek Kultury.
W rozgrywkach wzięło udział 6 drużyn, rozegrano 15 meczów, padło 35 bramek, czyli prawie 3 godziny sportowych emocji!

 

 

I miejsce – Bimbrownicy
II miejsce – Gaworzyce
III miejsce – Mustangi
W Turnieju wzięli udział ponadto: Los Amigos, Chelsea London, Tasmania.
Nagrody  w postaci pucharu, dyplomów i  piłek  wręczyli sędziowie spotkania – Zdzisław Śnioszek oraz Bartosz Różycki.
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim drużynom dziękujemy za udział.
Następny turniej zaplanowany jest 1 lipca w ramach Święta Gminy Radwanice. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!