Jubileuszowe obchody odkrycia Złóż Rud Miedzi w Sieroszowicach 2017

Dnia 23 marca 2017 roku w Sieroszowicach odbyły się uroczyste obchody 60 -lecia odkrycia Złóż Rud Miedzi przez doktora Jana Wyżykowskiego.

W uroczystości udział wzięli min. Wojewoda Dolnośląski pan Paweł Hreniak, Marszałek Województwa Dolnośląskiego pan Cezary Przybylski, władze samorządowe gmin należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, przedstawiciele firm i zakładów należących do KGHM oraz honorowi goście żona Jana Wyżykowskiego pani Kazimiera Wyżykowska wraz z córką i wnukiem jak również współpracownicy Jana Wyżykowskiego pan Andrzej Rydzewski i pan Mieczysław Bury.

Obchody uroczystości rozpoczęły się pod obeliskiem upamiętniającym odkrycie złoża rud miedzi.

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odegraniu Hymnu Narodowego głos zabrał Wojewoda Dolnośląski przedstawiając krótko, jaki wpływ ma odkrycie rud miedzi na rozwój regionu, okręgu miedziowego oraz gospodarki Polski. Następnie głos zabrał Wiceprezes Zarządu KGHM pan Piotr Walczak i Wójt Gminy Radwanice pan Paweł Piwko. Po złożeniu kwiatów pod obeliskiem przez przybyłe delegacje, wszyscy goście udali się do świetlicy w Sieroszowicach, gdzie mieści się Izba Pamięci Jana Wyżykowskiego. W świetlicy wyświetlono film o Janie Wyżykowskim, po czym Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół im Jana Wyżykowskiego pani Wanda Wdowiak serdecznie przywitała gości. W podziękowaniu za wieloletnią pracę i kultywowanie pamięci o Janie Wyżykowskim z rąk Dyrektora Technicznego Zakładów Górniczych Polkowice Sieroszowice pana Mirosława Laskowskiego pani Wanda Wdowiak otrzymała odrestaurowany zachowany fragment oryginalnej pierwszej tablicy upamiętniającej miejsce pierwszego odwiertu. Eksponat zostanie umieszczony w Izbie Pamięci Jana Wyżykowskiego. W dalszej części wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Buczynie z przygotowanym programem artystycznym.

Po występach wszyscy goście zostali poczęstowani między innymi ulubionym daniem Jana Wyżykowskiego, czyli ruskimi pierogami. Nie obyło się również bez jubileuszowego tortu.

Na zakończenie uroczystości wystąpił zespół folklorystyczny Swojacy z Radwanic.

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!