Turniej tenisa stołowego – luty 2017

W  dniu  11.02.2017 r.  w Gimnazjum  Radwanice  przeprowadzono  kolejny raz Turniej Tenisa Stołowego dla mieszkańców gminy  o nagrodę  Wójta  Gminy  Radwanice . Turniej przeprowadzono w trzech  kategoriach wiekowych tj. grupa  gimnazjalna , grupa  ponadgimnazjalna  oraz grupa  open  systemem  każdy z każdym oraz do dwóch  przegranych.

W poszczególnych  grupach  zwyciężyli :

GRUPA  GIMNAZJALNA

I – sze    miejsce  –  KRYSTIAN   KOŁODZIEJ

II – gie   miejsce  –  ROBERT   MACIEJEWSKI

III – cie  miejsce   – KACPER   NIEDOŚPIAŁ

GRUPA   PONADGIMNAZJALNA

I   –  sze   miejsce   –   JAKUB    LESZCZEWSKI

II – gie     miejsce   –   PAWEŁ   STOJKE

GRUPA   OPEN

I – sze    miejsce   –  WIESŁAW   KĘDZIA

II – gie    miejsce   –  GRZEGORZ   KUKŁA

III – cie   miejsce    –  ANDRZEJ   KULIG

Nagrody  w postaci statuetek , dyplomów i  rakietek do tenisa  wręczyli  Paweł Piwko – Wójt oraz  Stanisława  Trzeszcz –  Dyrektor  Gimnazjum . Organizatorami Turnieju  byli  UKS ,,Alternatywa’’  oraz  Gminny Ośrodek Kultury .Turniej przygotowali oraz  przeprowadzili  Zdzisław  Śnioszek wraz z wolontariuszami  z Gimnazjum i  Dyrektor GOK  Panią  Renatą  Piasecką-Friczka. Była to kolejna  propozycja organizatorów  dla  mieszkańców  na aktywne  spędzenie  czasu  wolnego.

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!