Wieczór Kolęd w Gminnym Ośrodku Kultury w Radwanicach styczeń 2017

Jednym z najpiękniejszych zwyczajów w polskiej tradycji jest wspólne śpiewanie kolęd. W poniedziałkowy wieczór 30 stycznia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w sali wypełnionej dźwiękami kolęd i pastorałek, zapachem domowego ciasta przy wspólnym stole licznie zebrali się mieszkańcy Gminy Radwanice na pierwszym „Wieczorze Kolęd”.

W pierwszej części spotkania zaprezentowali się Klub Seniora „Optymiści”, chór „Rybałci” działający przy Szkole Podstawowej w Radwanicach oraz zespół folklorystyczny „Swojacy”.

Usłyszeliśmy również kolędy w wersji instrumentalnej w wykonaniu dzieci i młodzieży z sekcji muzycznej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury.

Drugą część wieczoru wypełniło wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie zespołu instrumentalnego.

Wspólne kolędowanie przepięknych polskich kolęd i pastora lek ma niezwykłą moc dzięki której, wszyscy mogli poczuć wspaniałą magię niedawno przeżywanych świąt.

Dziękujemy wykonawcą, oraz wszystkim osobą które zaangażowały się w pomoc przy organizacji spotkania.

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!