Currently browsing

Page 2

„KONWERSJA CYFROWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RADWANICACH”

„Konwersja cyfrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach”, to zadanie w ramach którego zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i audio-video tworzącego profesjonalne Studio Nagrań, w tym zewnętrznego mobilnego ekranu LED. Integralną częścią projektu będzie udział kadry GOK oraz zaproszonych przedstawicieli lokalnych organizacji zajmujących się animacją społeczną, w cyklu szkoleń doskonalących umiejętności tworzenia, inicjowania
i realizacji oferty edukacji kulturalnej w świecie Internetu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Ważną częścią zadania będzie dostosowanie witryny GOK do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, co ułatwi tej grupie odbiorców aktywność w życiu kulturalnym Gminy Radwanice. Wszystkie wymienione powyżej działania przyczynią się do wzmocnienia kompetencji cyfrowych pracowników i uczestników projektu oraz pozwolą na stworzenie nowej jakości programowej domu kultury, przystosowanej do znoszenia i przeciwdziałania
w przyszłości zagrożeniom zwłaszcza związanym z pandemią COVID-19.

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt o charakterze systemowym, uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Celem programu jest:

  • wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej;
  •  doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.

Jarmark wielkanocny 3 kwietnia 2022 roku

Serdecznie zapraszamy lokalnych twórców i rękodzielników do prezentacji swoich dzieł: pisanek, kraszanek, serwet, stroików, kurczaków, baranków, pierników i wszelkich innych ozdób wielkanocnych podczas Jarmarku Wielkanocnego dnia 3 kwietnia 2022 roku, na placu przy Kościele NMP w Radwanicach. Zgłoś swoje produkty w siedzibie GOK w Radwanicach, najpóźniej do dnia 28 marca 2022 roku. Informacji udzielają instruktorzy GOK pod nr tel. 76/8316873

ORSZAK TRZECH KRÓLI W RADWANICACH – 6 STYCZNIA 2022 ROKU -RELACJA

W dniu 6 stycznia 2022 roku, po raz trzeci odbył się w Radwanicach Orszak Trzech Króli. Po uroczystej Mszy Św., celebrowanej przez Księdza Proboszcza Jana Szulima, Orszak wyruszył w drogę na czele
z gwiazdą, którą niósł Pan Henryk Tesarski. Ze słowami kolędy ,, Mędrcy świata Monarchowie” wyruszyliśmy w kierunku pierwszej stacji, którą była ,, Karczma”. Jej przygotowaniem zajął się Radwanicki Klub Seniora ,, Optymiści”. W rolę biesiadników wcielili się : Pan Józef Steciąg, Państwo Mikosiowie i Pan Czesław Urbańczyk, natomiast Pan Marian Kobzda odegrał rolę anioła. Następnie przy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowana została stacja: ,,Dwór Heroda”, o którą zadbali Sołectwo Radwanice wraz Kołem Gospodyń Wiejskich ,,Czerwone Korale”. Tutaj  w aktorów wcielili się: Herod-Pan Roman Kawłko, Dworzanin- Pan Adam Niedośpiał, Diabeł- Pan Andrzej Żurawski. Trzecią stacją była ,, Walka dobra ze złem”, przygotowana przez Panią Martę Tarkowską i jej I Gromadę Zuchową ,,Odważne Słoniki”. Następnie podążyliśmy do czwartej stacji – ,,Polany Pasterzy”, którą przygotowało Stowarzyszenie Pomagamy Razem, a o grę aktorską zadbała Pani Marlena Wilk. W rolę pasterzy wcielili się: Krzysztof Szymański, Franciszek Wilk, Tomasz Włodarczyk i Kamil Kowalski. Następnie przeszliśmy do ,, Bramy Anielskiej”, gdzie odśpiewaliśmy piękną kolędę ,,Cicha noc”, którą przygotowały dzieci
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach wraz z paniami  Beatą Orator i Małgorzatą Malczewską. Śpiewając ,, Pójdźmy wszyscy do stajenki” dotarliśmy do ostatniej stacji, gdzie trzej królowie : Kacper( Krystian Malinowski), Baltazar( Jan Różycki) i Melchior (Tadeusz Flak) złożyli dary nowo narodzonemu Dzieciątku Jezus. Zwieńczeniem Orszaku było wspólne śpiewanie kolęd i życzenia noworoczne złożone przez Pana Wójta Pawła Piwko i Przewodniczącą Rady Gminy Panią Ewę Flak. Mieszkańcy mogli poczęstować się gorącym barszczykiem i pysznymi kapuśniaczkami, które serwowały panie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i współpracę.

Do zarobaczenia za rok 🙂MIKOŁAJKI GMINNE – RELACJA

Wizyta Świętego Mikołaja to jeden z najbardziej oczekiwanych dni  w roku przez wszystkie dzieci. 6 grudnia do Gminy Radwanice zawitał wyjątkowy i wspaniały Gość. gość. Święty Mikołaj wraz z pomocnikami odwiedził osobiście szkoły podstawowe w Buczynie, Radwanicach oraz przedszkola, by wręczyć prezenty jak największej ilości czekających na niego dzieci. Na wieść o odwiedzinach dzieci przygotowały dla św. Mikołaja wierszyki, piosenki i tańce. Wielu przybrało świąteczne stroje. Uśmiechom i okrzykom radości nie było końca. Dzieci cieszyły się nie tylko z otrzymanych prezentów lecz przede wszystkim z tych wyjątkowych odwiedzin.

GOK w Radwanicach serdecznie dziękuje  Urzędowi Gminy w Radwanicach, Pani Emilii Zagórniak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach, Radnym Gminy Radwanice, Radzie Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach, które pomogły przy organizacji przedsięwzięcia.

Zadanie dofinansowane było ze środków GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

Zadanie dofinansowane było ze środków GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!