O nas

Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach od początku swego powstania, czyli od 2010 r. szybko stał się jedną z najprężniej działających instytucji w gminie. Choć mały (jako budynek), to maksymalnie kreatywny i z pomysłem na siebie. W kolejnych latach zamierzamy sukcesywnie poszerzać działalność animacyjno – edukacyjną dla wszystkich mieszkańców Gminy Radwanice. Chcemy wykreować GOK, jako instytucję otwartą, bliską, szeroko współpracującą ze społecznością lokalną, a także stworzyć miejsce spotkań mieszkańców: ich edukacji, animacji kulturalnej, aktywizacji społecznej, realizacji zainteresowań, pasji i potrzeb. Nie zamykamy się tylko w ramach budynku, jako nowoczesna instytucja planujemy wyjść ze swoją ofertą edukacyjną i kulturalną do mieszkańców oraz świetlic wiejskich . Zamierzamy sukcesywnie rozszerzać współpracę ze stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi, osobami indywidualnymi  – nie tylko z terenu gminy, ale również z całego regionu – poprzez wsparcie merytoryczne i wspólną organizację inicjatyw kulturalnych.

Nasza kadra:
  1. Renata Piasecka-Friczka – Dyrektor GOKu
  2. Ilona Szulga – Główny Księgowy GOKu
  3. Aleksandra Strama – instruktor
  4. Anna Adamus-Krawczyk – instruktor

gok budynek tworczy