O nas

Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach od początku swego powstania, czyli od 2010 r. szybko stał się jedną z najprężniej działających instytucji w gminie. Choć mały (jako budynek), to maksymalnie kreatywny i z pomysłem na siebie. W kolejnych latach zamierzamy sukcesywnie poszerzać działalność animacyjno – edukacyjną dla wszystkich mieszkańców Gminy Radwanice. Chcemy wykreować GOK, jako instytucję otwartą, bliską, szeroko współpracującą ze społecznością lokalną, a także stworzyć miejsce spotkań mieszkańców: ich edukacji, animacji kulturalnej, aktywizacji społecznej, realizacji zainteresowań, pasji i potrzeb. Nie zamykamy się tylko w ramach budynku, jako nowoczesna instytucja planujemy wyjść ze swoją ofertą edukacyjną i kulturalną do mieszkańców oraz świetlic wiejskich . Zamierzamy sukcesywnie rozszerzać współpracę ze stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi, osobami indywidualnymi  – nie tylko z terenu gminy, ale również z całego regionu – poprzez wsparcie merytoryczne i wspólną organizację inicjatyw kulturalnych.

Nasza kadra:
  1. Bartosz Hejmej – Dyrektor GOK
  2. Joanna Dawiec-Tychańska – instruktor
  3. Sylwia Stachowicz – instruktor

gok budynek tworczy


Stan wartościowy mienia GOK :

W skład majątku Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach na dzień 31 grudnia 2020 r. wchodzą następujące składniki:
− Środki trwałe 660.347,43 zł
− Wyposażenie 127.125,08 zł
− Własności niematerialne i prawne 6069,00 zł

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!