Kontakt

Informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury z dniem 28.01.2021 roku zmienił siedzibę. Zapraszamy Państwa do budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Radwanicach przy ul. Szkolnej 14 na pierwszym pietrze pok. 11 (instruktorzy) oraz pok. 13 (dyrektor).
Godziny pracy ośrodka oraz nr. telefonów pozostają bez zmian.

Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach

59-160 Radwanice
ul. Szkolna 5a
NIP : 502-010-15-05
Nr konta bankowego : BS Przemków 26 1610 0048 2000 0591 6662 0002

tel. 76 8311 533  (dyrektor)
tel. 76 8316 873 (animator kultury, instruktorzy)
email : gok@radwanice.pl

Godziny pracy biura
Poniedziałek:   8:00 – 16:00
Wtorek:   8:00 – 16:00
Środa:   8:00 – 16:00
Czwartek:   8:00 – 16:00
Piątek:   8:00 – 16 :00
—————————————–

Instruktorzy/animatorzy:

1.  Joanna Dawiec-Tychańska – email:  j.dawiec-tychanska@gok.radwanice.pl

2.  Sylwia Stachowicz – email: s.stachowicz@gok.radwanice.pl


Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Bartosz Hejmej – email: gok@radwanice.pl, 76 83 11 533

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne.

Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak:

 • udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice

 • zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

  • Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.
  • W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): mail: gok@radwanice.pl
  • Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice.
  • Podstawą przetwarzania Pani/a danych osobowych jest: art.6 pkt 1 lit.a RODO – zgoda oraz art. 9 pkt 2 lit.a – zgoda.
  • Odbiorca lub kategoria odbiorców: Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
  • Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa
  • Podanie danych jest: dobrowolne, konsekwencją niepodania danych jest: Brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!