Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach

59-160 Radwanice
ul. Szkolna 5a
NIP : 502-010-15-05
Nr konta bankowego : BS Przemków 27 8653 0004 0000 0091 6662 0001

tel. 76 8311 533  (dyrektor, księgowa)
tel. 76 8316 873 (animator kultury, instruktorzy)
email : gok@radwanice.pl

 

Godziny pracy biura
Poniedziałek:   8:00 – 16:00
Wtorek:   8:00 – 16:00
Środa:   8:00 – 16:00
Czwartek:   8:00 – 16:00
Piątek:   8:00 – 16 :00
*Uwaga! 12 listopada 2018 GOK jest nieczynny.
—————————————–

Instruktorzy/animatorzy:

1.  Aleksandra Strama – email:  a.strama@radwanice.pl

2.  Anna Adamus-Krawczyk – email: a.krawczyk@gok.radwanice.pl

 


Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Tomasz Wadas – email: iod@glogow.org, 509 737 586

 

 

 

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne.

Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak:

 • udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice

 • zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 • Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.
 • W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): mail: iod@glogow.org
 • Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice.
 • Podstawą przetwarzania Pani/a danych osobowych jest: art.6 pkt 1 lit.a RODO – zgoda oraz art. 9 pkt 2 lit.a – zgoda.
 • Odbiorca lub kategoria odbiorców: Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
 • Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa
 • Podanie danych jest: dobrowolne, konsekwencją niepodania danych jest: Brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.