Projekty

Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach od początku działalności realizuje szereg różnorodnych projektów ze środków zewnętrznych pozyskanych w ramach konkursów i dotacji.

artbus logo

mkidnlogo nck i dk