Projekty

Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach od początku działalności realizuje szereg różnorodnych projektów ze środków zewnętrznych pozyskanych w ramach konkursów i dotacji.

artbus logo

mkidnlogo nck i dk

Uwaga

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, które weszło w życie 25 maja 2018 r. informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach odbywających się w Gminnym Ośrodku Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne.

Dziękujemy!