Zespół Folklorystyczny „Swojacy” z Radwanic – za nami 20 lat

Zespół Folklorystyczny Swojacy powstał w 1999 r. Głównym celem działalności Zespołu jest kultywowanie twórczości ludowej, promocja i pielęgnowanie dziedzictwa oraz tradycji i kultury polskiej.

Repertuar Zespołu, to przede wszystkim pieśni ludowe ukazujące piękno i bogactwo polskiego folkloru, ale również patriotyczne, kresowe, biesiadne i okolicznościowe.

Zespół czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy, biorąc udział w licznych imprezach patriotycznych i okolicznościowych oraz reprezentując ją w przeglądach, konkursach i festiwalach. Na swoim koncie posiada liczne nagrody, wyróżnienia, nagrania audycji w Radio Wrocław, udział w IV Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska w Operze Wrocławskiej.

W ciągu ostatnich 3 lat „Swojacy” otrzymali wiele nagród i wyróżnień, m.in: I miejsce w XII Dolnośląskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Śpiewająca Wieś” w Piotrowicach, dwukrotnie zostali laureatami Festiwalu Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” Szprotawa 2017, 2018, III miejsce w Festiwalu Kultury Kresowej Kożuchów 2017, I miejsce oraz nagrodę specjalną – nagranie płyty w X Festiwalu Kolęd i Pastorałek Siedliska 2018, Nagrodę Burmistrza Góry w XXVI Konkursie Piosenki Lwowskiej i Wileńskiej w Górze, Grand Prix w XXIII Regionalnym Przeglądzie Zespołów Ludowych, Kapel i Grup Śpiewaczych „Pejzaż muzyką malowany” w Gościeszowicach. Zespół otrzymał również zaproszenie do udziału w XVII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki i Folkloru w Lesznie oraz w Dolnośląskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Wojsławicach.

W tym roku Zespół świętował 20 lecie działalności podczas koncertu „Jakubowo na Ludowo”.

cof

„Jakubowo na Ludowo”- relacja

14 września 2019 roku w Sołectwie Jakubów po raz pierwszy odbył się koncert pn: „Jakubowo na ludowo”. Organizatorami wydarzenia byli: Radwanicki Klub Seniora „OPTYMIŚCI”, Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach.

Celem zadania było promowanie lokalnej kutury, podtrzymywanie tradycji kultury ludowej, historii regionu oraz integracja i aktywizacja społecznosci lokalnej.

Organizatorzy zapewnili wiele akcentów folklorystycznych. Na scenie wystąpili Zespół Folklorystyczny „Sasanka” z Rudnej”, Zespół Folklorystyczny „Swojacy” z Zagrodna, Zespół Folklorystyczny „ECHO” z Chocianowca, Zespół Ludowy „Podolanki” z Nowej Wsi Lubińskiej. Na scenie zaprezentował ponadto swoje walory artystyczne Zespół Folklorystyczny „Swojacy” z Radwanic, który świętuje w tym roku swoje 20-te urodziny 🙂

Imprezę oficjalnie otworzył Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach – Bartosz Hejmej, który przywitał przybyłych gości, wygłosił słowo wstępne oraz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia.

Niedaleko sceny swoje prace prezentowały lokalni artyści i rękodzielnicy: Justyna Białowąs, Janina Korobczak, Ewa Sobera, Irena Kasprzak, Halina Wetepna, Marian Mikoś, Marian Kobzda, Janusz Frankowski, Piotr Korobczak, Lilianna Mielnik, Urszula Paradowska. Została zorganizowana również wystawa poświęcona wieloletniej twórczości Zespołu Folklorystycznego z Radwanic.

Dziękujemy serdecznie mieszkańcom oraz przybyłym gościom za ten wspólnie spędzony czas z muzyką, przyjazną atmosferę, za piękne gratulacje i dobre słowa.

Lipin – działa lokalnie

Grupa nieformalna „Sołectwo Lipin” w imieniu wnioskodawcy Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach otrzymała dotację z programu Działaj Lokalnie w kwocie 3 400,00 zł. na realizację projektu pn. „Ocalmy Magię Świąt”

Realizacja projektu odpowiada na potrzeby mieszkańców oraz kultywuje tradycje związane z obrzędowością świąteczną w Polsce. Projekt służy potrzebie integracji całej lokalnej społeczności oraz ma na celu zachować i przypomnieć wiele dawnych zwyczajów świątecznych i tradycji.

Projekt będzie trwał od 23 września do 31 grudnia 2019r. w Świetlicy Wiejskiej w Lipinie.

W ramach projektu odbędzie się:

1. Spotkanie informacyjne

2. Świąteczne szydełkowanie – warsztaty z szydełkowania dla mieszkańców (bombki, serwetki itp.)

3. Tradycje Bożonarodzeniowe w Polsce i UE oraz wykonywanie dekoracji świątecznych

4. Warsztaty pieczenia pierniczków

5. List do Św. Mikołaja, dekorowanie choinki i świetlicy wiejskiej

6. Spotkanie ze Św. Mikołajem

7. Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców

Zadanie realizowane będzie w ramach dotacji udzielonej dzięki wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 12 samorządów ze Wzgórz Dalkowskich, tj. Gaworzyce, Grębocice, Radwanice, Jerzmanowa, Polkowice, Żukowice, Nowe Miasteczko, Kożuchów, Szprotawa, Niegosławice, Otyń oraz Brzeźnica.

Święto Plonów w Radwanicach

Tegoroczne Dożynki Gminne w Radwanicach odbyły się 24 sierpnia. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 15.00 Dziękczynną Mszą Św. w Kościele p.w Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Radwanicach, którą celebrował Ks. Stanisław Czerwiński. Straż honorową przy ołtarzu pełniły poczty sztandarowe z wszystkich jednostek OSP z Gminy Radwanice oraz Sztandar Górniczy i Koła Myśliwskiego „Jaźwiec”.

Po Mszy Św. wszyscy uczestnicy uroczystości dożynkowych udali się korowodem prowadzonym przez Orkiestrę Dętą Zakładów Górniczych Polkowice – Sieroszowice na miejsce biesiady dożynkowej, czyli Parku w Radwanicach.

Podczas Obrzędu Dożynkowego prowadzonym przez Zespól Folklorystyczny „Swojacy” oraz Klub Seniora „Optymiści”, Starostowie Państwo Katarzyna oraz Grzegorz Łaszewscy słowami:”Przyjmij gospodarzu od nas ten bochen chleba upieczony ze zboża naszych pól. Uszanuj go i gospodaruj tak, żeby go nikomu, tak na wsi, jak i w mieście nigdy nie zabrakło” przekazali na ręce Wójta Gminy Radwanice Pawła Piwko chleb dożynkowy wypieczony z tegorocznych plonów, który następnie wraz zaproszonymi gośćmi został rozdzielony wśród zgromadzonych mieszkańców gminy.

Na placu dożynkowym nie mogło zabraknąć wieńców oraz stoisk promujących sołectwa naszej gminy. W tym roku piękna uroczystościom dożynkowym dodało 12 wieńców oraz 12 stoisk, które zostały ocenione w konkursach dożynkowych:

„Najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Radwanice”:

1 miejsce Sołectwo Lipin

2 miejsce Sołectwo Nowy Dwór

3 miejsce Sołectwo Nowa Kuźnia

Najpiękniejsze stoisko dożynkowe:

1 miejcie Sołectwo Sieroszowice

2 miejsce Sołectwo Radwanice

3 miejsce Sołectwo Strogoborzyce

Laureaci jak również wszystkie Sołectwa , które zgłosiły się do konkursu otrzymali nagrody finansowe a zdobywcy pierwszych miejsc będą reprezentować Gminę Radwanice podczas Dożynek Powiatowych 1 września 2019 roku w Grodowcu.

Na scenie podczas trwania uroczystości zostały również wręczone nagrody laureatom konkursów „Na najpiękniejszy ogród Gminy Radwanice” oraz Towarzyskiej Ligi Tenisa Ziemnego.

Ponadto swoje stoiska przygotował Urząd Gminy Radwanice przy współpracy Gminną Biblioteką Publiczną w Radwanicach, Związek Wędkarski wraz z Parkiem Krajobrazowym w Przemkowie. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa prac dzieci wykonanych podczas „Etno wakacji”. Wystawie towarzyszyły warsztaty „Sianowije” prowadzone przez Panią Dorotę Maksymczak, podsumowujące wakacyjne etno działania, na których realizację otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury.

Część artystyczną Dożynek Gminnych rozpoczął występ lokalnego zespołu „Frajda”, podczas którego dzieci i młodzież zaprezentowali swoje talenty taneczne oraz wokalne. Następnie na scenie pojawił się Zespół AVANGARDE oraz „Słowianki” z z trochę góralsko, a może nawet bałkańskim przytupem. W muzyczną podróż „do białego rana” zabrał nas DJ Mateusz Żyta.

Organizatorem Dożynek był Gminny Ośrodek Kultury, a odbyły się one ze środków Gminy Radwanice. Dziękujemy wszystkim instytucjom, firmom oraz osobom za pomoc w przygotowaniach a przede wszystkim jednak dziękujemy mieszkańcom za udział w Dożynkach, a tym samym włączenie się w kultywowanie pięknej tradycji święta plonów.


Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!