24 listopada – Turniej Piłki Siatkowej

 

W dniu 24.11.2018 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta, rozegrany w ramach Obchodów Dnia Niepodległości. Turniej otworzył Paweł Piwko – Wójt Gminy. Mecze sędziowali Bartosz Różycki i Dariusz Różycki.

Wyniki turnieju :

I miejsce: E5 z Radwanic

II miejsce: Polkowice

III miejsce: OSP Radwanice

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, piłki oraz puchary. Ponadto puchar dla najlepszego zawodnika otrzymała jedyna zawodniczka na turnieju.

Organizatorami Turnieju był Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!