GMINNY KONKURS pt. ,,NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA”

Serdecznie zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych  do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Najpiękniejsza kartka wielkanocna”.

 

 

Prace oceniane będą w czterech kategoriach:
  • Kategoria I – przedszkolaki i klasy „0” szkół podstawowych,
  • Kategoria II − klasy I-IV szkoły podstawowej,
  • Kategoria III – klasy V-VIII szkoły podstawowej,
  • Kategoria III – młodzież i osoby dorosłe.
Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę (format dowolny – maksymalny 20 x 15 cm, technika dowolna, płaska).
Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do: 7.03.2018 r.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, otwarcie wystawy i rozdanie nagród nastąpi 18 marca 2018 r. o godz 11:30 w Gminnym Ośrodku Kultury podczas KIERMASZU WIELKANOCNEGO.
Szczegóły w Regulaminie konkurs kartka wielkanocna