Wolontariat

Wolontariat pozwala odkryć nowe talenty i własne możliwości!

Szukamy odpowiedzialnych i kreatywnych osób, które chciałyby wesprzeć pracę GOKu w takich zadaniach, jak:

– pomoc przy organizacji i przebiegu imprez oraz wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GOK

–  udział w organizowaniu różnorodnych form edukacji i aktywności kulturalnej

–  prace biurowe

–  promocja GOKu  / rozpowszechnianie ulotek, plakatów

–  inne działania organizowane przez GOK w zakresie upowszechniania kultury

Spotkania odbywają się nieregularnie, często przy okazji wydarzeń kulturalnych lub innych zaplanowanych działań.

opiekun grupy: Rafał Pawlak