Dożynki Gminne 2022 – relacja

20 sierpnia 2022 roku odbyły się Dożynki Gminy Radwanice.  Sobotnie  świętowanie rozpoczęło się od uroczystej Mszy Św. w Kościele pw. Niepokalanego Serca NMP, odprawianej przez Księdza Kanonika Jana Szulima przy koncelebracji Księdza Kanonika Stanisława Czerwińskiego. Podczas mszy św.  przez delegatów sołectw zostały złożone dary w postaci:

  1. Owoców –przez  Sołectwo Strogoborzyce.
  2. Wina- przez Sołectwo Jakubów wspólne z Drożowem
  3. Kwiatów –  przez Sołectwo Buczyna
  4. Miodu – przez Sołectwo Nowy Dwór
  5. Wina, wody i hostii eucharystycznej – przez dzieci z terenu Gminy Radwanice Krzysia Dąbrowskiego, Julie Kubicka oraz Nikolę Guszała.

Tradycyjnie już za czytania podczas mszy św. odpowiedzialny był Pan Roman Kawałko – Sołtys Sołectwa Radwanice. Rola starostów dożynek przypadła w udziale Państwu Natalii i Przemysławowi Tryler.

Po uroczystościach kościelnych  przy akompaniamencie orkiestry dętej Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice pod batuta kapelmistrza Pana Romana Bety, barwny korowód dożynkowy na czele z Pocztami Sztandarowymi Druhów OSP  i Górników z przeszedł w stronę parku, miejsca Dożynek Gminnych. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu narodowego przyszedł czas na dożynkowy ceremoniał z towarzyszeniem pieśni w wykonaniu Zespołu „Podolanki” z Nowej Wsi Lubińskiej. 

W bogatym programie artystycznym nie zabrakło występów Zespołu Wokalno-Tanecznego „Frajda” działającego przy GOK w Radwanicach jak i zaproszonych Zespołów : „Magii Folkloru”, „Biesiady Show”, ZA-NO-ZA oraz gwiazdy wieczoru Long&Junior.  Dyskotekę pod chmurką mimo deszczu do późnych godzin nocnych poprowadził DJ Mateusz Żyta.

Uczestnicy imprezy mogli zajadać się wyrobami serwowanymi na stoiskach lokalnych stowarzyszeń i sołectw. Nie zabrakło też dmuchanego placu zabaw dla najmłodszych.

Podczas dożynek rozstrzygnięto również konkursy na najsmaczniejsze ciasto dożynkowe
i nalewkę. Mistrzynią wypieków okazała się Pani Maja Kujawska, II miejsce zajęła Pani Natalia Jagielska a III Urszula Kujawska. Recepturę na najlepszą nalewkę opracowała Pani Maria Chmiel, II miejsce zajęła Pani Urszula Sywak a III  Pani Maja Kujawska.

Laureatami konkursu plastycznego „Dożynki to rodzina” zostali Karolina, Radosław ,Zuzanna i Aleksandra Żyta, którzy zostali Rodziną Dożynek 2022.

Wójt Gminy Radwanice Pan Paweł Piwko wspólnie z Przewodniczącą Rady Gminy Radwanice Panią Ewą Flak wręczyli również nagrody laureatom Towarzyskiej Ligi Tenisowej, za:

I miejsce Panu Sławomirowymi Bartnickiemu.

II miejsce Panu Grzegorzowi Kukle

III miejsce Panu Walentemu Frąckowiakowi.

Niezwykle emocjonującym było oczekiwanie na wyniki w konkursach na najpiękniejszy wieniec i stoisko dożynkowe. Komisje konkursową stanowili przedstawiciele sołectw , którzy przyznali nagrody:

Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy:

I MIEJSCE Sołectwo Nowy Dwór

II MIEJSCE Sołectwo Buczyna

III MIEJSCE Sołectwo Kłębanowice

Wyróżnienia: Sołectwo Drożów , Sołectwo Jakubów, Sołectwo Lipin, Sołectwo Łagoszów Wielki – Dobromil, Sołectwo Radwanice, Sołectwo Sieroszowice – Ułanów, Sołectwo Strogoborzyce.

Konkurs na najpiękniejsze stoisko dożynkowe:

I MIEJSCE Sołectwo Sieroszowice- Ułanów

II MIEJSCE Sołectwo Strogoborzyce

III MIEJSCE Sołectwo Buczyna

Wyróżnienia: Sołectwo Drożów, Sołectwo Jakubów, Sołectwo Kłębanowice, Sołectwo Łagoszów Wielki – Dobromil, Sołectwo Nowy Dwór, Sołectwo Radwanice.

Tegoroczne dożynki mimo kapryśnej pogody uważamy za niezwykle piękne i udane, a to wszystko dzięki tak licznej obecności Państwa, mieszkańcom Gminy Radwanice. Dziękujemy również za obecność w tym wyjątkowym dla naszej gminy dniu, zaproszonym gościom:

– Ministrowi RP Krzysztofowi Kubów

– Pani Dorocie Czudowskiej – Senator RP,

– Pani Ewie Szymańskiej -Peseł RP,

– Panu Pawłowi Kura – Radnemu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego ,

– Panu Pawłowi Wechta – pełnomocnikowi Zarządu WFOŚiGW,

– Panu Kamilowi Ciupak – Staroście Powiatu Polkowickiemu,

– Panu Mariuszowi Sałata – zastępcy Komendanta Powiatowego PSP Polkowice,

– Panu Lesławowi Golba – Wójtowi Gminy Jerzmanowa,

– Panu Jackowi Szwagrzyk –  Wójtowi Gminy Gaworzyce,

– Pani Izabeli Jokiel – radnej Powiatu Polkowickiego,

– Pani Małgorzacie Stroce – Zastępcy Wójta Gminy Radwanice,

– Pani Agacie Małachowskiej – Skarbnik Urzędu Gminy Radwanice,

– Panu Krystianowi  Malinowskiemu – Prezesowi Zarządu oddz. Powiatowego Związku OSP RP w Polkowicach,

– Pani Agnieszce Koperek – Prezes Gminnej Spółki Komunalnej w Radwanicach,

– Pani Arlecie Wojcińskiej- Dyrektor Centrum Usług wspólnych w Radwanicach,

– Pani Katarzynie Burzyńskiej – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Radwanicach,

– Pani Emilii Zagórniak – Kierownik GOPS w Radwanicach,

– Pani Ewie Flak – przewodniczącej Rady Gminy Radwanice oraz przybyłym Radnym: Pani Magdalenie Szymańskiej, Pani Karolinie Żyta, Pani Marzenie Wojciechowskiej ze Stręgoborzyc, Pani Dominice Szkudło, Pani Sylwii Sawickiej, Pani Edycie Żurowskiej, Panu Janowi Różyckiemu, Panu Henrykowi Tesarskiemu, Panu Adamowi Niedośpiał, Panu Józefowi Olejniczakowi,

– Pani Marcie Moskwa – Reprezentującej Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie

–  Panu Marianowi Kobzda – Prezesowi Stowarzyszenia Klubu Seniora „OPTYMIŚCI’ w Radwanicach,

Szczególnie serdecznie dziękujemy :

– pracownikom Gminnej Spółki Komunalnej w Radwanicach, za nieoceniona pomoc przy organizacji Dożynek,

– druhom OSP w Radwanicach za sprawne zabezpieczenie imprezy,

– wolontariuszom TPD za pomoc przy dekoracji placu dożynkowego i przygotowaniu świnek dożynkowych,

– Pani Mieczysławie Bylińskiej za pomoc przy dekoracji witacza dożynkowego w Buczynie,

– Państwu Grażynie i Adamowi Kaliszewskim za użyczenie kwiatów do dekoracji sceny,

– Pracownikom Urzędu Gminy w Radwanicach oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach za piękną dekorację trasy korowodu dożynkowego,panu Józefowi Macherze za tradycyjne poprowadzenie korowodu.

Panu Józefowi Macherze za tradycyjne poprowadzenie korowodu

Państwu Łaszewskim oraz Wajchert za użyczenie balotów oraz snopków słomy do stworzenia dekoracji dożynkowych

fot. Urząd Gminy Radwanice

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!